Słowo powitalne Proboszcza:

 

Przed 75. laty, 1 września 1939 roku rozpoczęła się straszliwa wojna. Choć jej pierwsze godziny nie przyniosły bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, to jednak wielu zostało zmobilizowanych i stanęło do walki w obronie Ojczyzny i honoru. Ks. Jan Laskowski, doświadczony proboszcz (od niemal 38 lat w Konarzewie), który przeżył już z konarzewskimi parafianami dramat I Wojny Światowej, w obliczu nowej wojny nawoływał do zachowania spokoju i uczciwego życia.

W niedzielnych ogłoszeniach parafialnych z dnia 15 października 1939, zwrócił się z prośbą do parafian, jakby chciał podyktować swój duchowy testament: „o zachowanie godzin policyjnych i zaniechanie kradzieży; o przeciwdziałanie … bezwstydu, nienawiści i sekciarstwa, aby parafia zyskała względy u Boga i NMPanny, o jaknajdalej idącą oszczędność, także dzieci niech oszczędzają ubiory i obuwie, o trwanie w łasce uświęcającej, czyli w życiu nadprzyrodzonym, o należyte święcenie niedziel i świąt”.

We wtorek, 17 października 1939 roku ok. 14.30 zakończył życie na ziemi. Pochowany został na miejscowym cmentarzu 20 października.

 

Po niemal 75. latach od śmierci ks. Jana zgromadziliśmy się dziś na modlitwie, by prosić Boga

  1. o zbawienie śp. ks. Jana Laskowskiego
  2. o zachowanie świata i naszej Ojczyzny od wojny i klęsk;
  3. a także o owocne wykorzystanie czasu rozpoczętego dziś roku szkolnego dla dzieci i młodzieży.

 

Witam w naszej świątyni ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W chwili śmierci ks. Jana ówczesny arcybiskup poznański, Sługa Boży August Kardynał Hlond przebywał już w Stolicy Apostolskiej, gdzie znalazł schronienie w czas wojennej zawieruchy. Pogrzeb księdza Laskowskiego był nadwyraz skromny. Dziś Pasterz Kościoła Poznańskiego przybywa, by w imieniu Kościoła odprawić żałobną liturgię za śp. ks. Jana Laskowskiego.

Witam w naszej świątyni rodzinę księdza Jana, która pielęgnuje pamięć o swoim wielkim wuju.

Witam dziekana dekanatu stęszewskiego ks. kan. Zdzisława Błaszczyka.

Witam spośród moich poprzedników, a następców ks. Laskowskiego w Konarzewie ks. Józefa Wilka.

Witam pochodzącego z parafii konarzewskiej ks. Mieczysława Urbaniaka.

Witam władze samorządowe gminy Dopiewo.

Witam Dyrekcje, przedstawicieli Gron Pedagogicznych, rodziców i uczniów naszych trzech szkół podstawowych: z Konarzewa, Chomęcic i Dopiewca.

Witam Sołtysów naszych wsi, Delegację Bractwa Kurkowego, Kółek Rolniczych z Konarzewa i Chomęcic.

Witam Was, kochani parafianie, na uroczystości żałobnej poświęconej pamięci człowieka i kapłana, który w znacznym stopniu kształtował naszą parafię w pierwszej połowie ubiegłego wieku.

Niech zjednoczy nas wspólna modlitwa do obecnego pośród nas Zmartwychwstałego Pana.

 

 

Z homilii Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:

Ks. Laskowski była jakimś uosobieniem, jakąś personifikacją programu Jezusowego w odniesieniu do uciśnionych, to znaczy do tych, którzy zostali pozbawieniu tożsamości narodowej – przynajmniej takie były zakusy i pozbawieni możliwości języka polskiego i jego używania. Realizował on Jezusowy program wyrażony podczas wizyty w synagodze w Nazarecie: Pan „posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4). Jego życie i powołanie można spuentować tymi słowami, którymi Księga Syracha opisuje mężów dzielnych: 

Wychwalajmy mężów sławnych 
i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.

Niektórzy spomiędzy nich zostawili imię, 
tak że opowiada się ich chwałę; 

Ciała ich w pokoju pogrzebano, 
a imię ich żyje w pokoleniach (Syr 44, 1.8.14) 

 

Podziękowanie przedstawicielki Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 

Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.

W dniu wczorajszym mówił Ksiądz Arcybiskup w Gliwicach, że potrzebują go zarówno ofiary ostatniej wojny światowej, jak i – może w większym nawet stopniu – jej sprawcy.

Dziś wzywaliśmy Miłosierdzia Bożego dla wszystkich, a szczególnie dla kapłana, który przez niemal 38 lat kształtował sumienia i dusze naszych ojców.

Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za tę Eucharystyczną liturgię za spokój duszy księdza Jana Dąbrowy Laskowskiego, a także za poświęcenie jego nagrobka.

Dziękujemy wszystkim zebranym, a szczególnie naszym poprzednim proboszczom oraz delegacjom, władzom samorządowym i Rodzinie księdza Laskowskiego.

Wszystkim składamy staropolskie: Bóg zapłać!

 

Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (1) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (4) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (8) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (15) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (19) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (28) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (30) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (32) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (35) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (37) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (43) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (46) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (48) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (49) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (51) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (54) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (58) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (60) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (63) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (67) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (72) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (75) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (77) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (78) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (84) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (94) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (95) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (98) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (99) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (100) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (104) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (110) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (112) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (115) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (118) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (122) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (131) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (137) Konarzewo poswiecenie ks Laskowski_Abp Gadecki 2014 RW (142)