Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

  1. Katechezę przedmałżeńską – tzw. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
  2. Spotkania w poradni rodzinnej
  3. Zgłoszenie się do Proboszcza celem prawnego i liturgicznego przygotowania do sakramentu małżeństwa – przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem
  4. Zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego (małżeństwa konkordatowe) celem uzyskania zaświadczenia koniecznego do uznania małżeństwa kościelnego przez Rzeczpospolitą Polską.

 

Dokumenty, jakie należy przedstawić w Biurze Parafialnym:

  1. aktualne metryki chrztu narzeczonych  (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz)
  2. dowody osobiste
  3. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z oceną z katechezy
  4. zaświadczenie o ukończeniu katechez (tzw. kurs) przedmałżeńskich (a także świadectwo spotkań w poradni małżeńskiej)
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo ze skutkami cywilnoprawnymi, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  6. do proboszcza zgłaszamy się co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu