Proboszcz

ks. Krzysztof Różański

Do pomocy duszpasterskiej

ks. Tomasz Rogoziński