Co to jest bierzmowanie?

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa JEgo posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).

CONF

Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas VII i VIII odbywają się według terminów podawanych w ogłoszeniach parafialnych.

 

WZÓR WYPEŁNIENIA KARTKI DO BIERZMOWANIA ZNAJDZIESZ TU: KARTKA

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zasad obowiązujących w Archidiecezji Poznańskiej.

Deklaracja kandydata do bierzmowania

Ja,    J a n    K o w a l s k i   , uczęszczający obecnie do klasy VII, zgłaszam swoje pragnienie podjęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Pragnę przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, aby otrzymać Ducha Świętego, a wraz z Nim zdolność świadczenia o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Przez to stanę się pełnoprawnym i odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Składając tę deklarację obiecuję, że uczynię wszystko, by zachować wiarę i ją przykładnie praktykować. W tym celu będę uczestniczyć we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto, podtrzymywać więź z Bogiem przez codzienną modlitwę i udział w nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym, dbać o czystość sumienia poprzez sakrament pokuty. Ponadto postanawiam aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i w katechizacji parafialnej przygotowującej do sakramentu.

Tak mi dopomóż Bóg!

Konarzewo, dnia …

______________________________

podpis

Informacje dla kandydatów:

  1. Dobrym podręcznikiem dla kandydatów do sakramentu bierzmowania jest YOUCAT – Katechizm dla młodych, dostępny w katolickich księgarniach. Zalecamy (choć nie jest to obowiązkowe) jego nabycie i lekturę.
  2. Obowiązki przygotowujących się do bierzmowania:
  • Prowadzenie gorliwego i regularnego życia sakramentalnego (coniedzielna i świąteczna Msza święta).
  • Życie w stanie łaski uświęcającej, w czym pomaga częsta spowiedź święta (co najmniej cztery razy w roku szkolnym: na początku roku szkolnego, przed świętami Bożego Narodzenia, przed świętami Wielkiejnocy, w okresie Bożego Ciała)
  • Uczestniczenie w katechezach parafialnych i w spotkaniach w małych grupach przy parafii
  • Uczestniczenie w nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym (nabożeństwa różańcowe, poranne roraty o 6.00, drogi krzyżowe, gorzkie żale, nabożeństwa majowe).
  • Gorliwe i sumienne uczestniczenie w katechezie szkolnej.

 

 

Zagadnienia, z którymi powinien zapoznać się każdy kandydat do bierzmowania:

I. Znać modlitwy z małego katechizmu:

1. Ojcze nasz

2. Zdrowaś Maryjo

3. Chwała Ojcu…

4. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

5. 10. Przykazań Bożych

6. 5. Przykazań kościelnych

7. 7. Sakramentów świętych

8. 7. Grzechów głównych

9. 7. Darów Ducha Świętego

II. Podać motywację przystąpienia do sakramentu bierzmowania

III. Potrafić odpowiedzieć na pytania z YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych (203-207 – zobacz poniżej):

1. Co to jest bierzmowanie?

2. Co mówi Pismo Święte o sakramencie bierzmowania?

3. Co dokonuje się podczas bierzmowania?

4. Kto może zostać bierzmowanym i czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

5. Komu wolno bierzmować?

 

203. Co to jest bierzmowanie?

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. [1285-1314]

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.
119-120

Definicja:BIERZMOWANIE (nazwa od bierzma, czyli belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.
Pismo Święte: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył rany złamanych na duchu, abym głosił więźniom wyzwolenie, a zniewolonych uczynił wolnymi. Iz 61,1

204. Co mówi Pismo Święte o sakramencie bierzmowania?

Już w STARYM TESTAMENCIE lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był „Duchem Świętym” upragnionym przez lud Izraela. Był to też ten sam Duch, którego Jezus obiecał swoim uczniom, ten sam Duch, który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów. I jest to ten sam Święty Duch Jezusa, który zstępuje na każdego, kto otrzymuje SAKRAMENT BIERZMOWANIA. [1285-1288, 1315]

Już w Dziejach Apostolskich, napisanych kilka dziesięcioleci po śmierci Jezusa, widzimy Piotra i Jana „bierzmujących”. Obaj podczas podróży misyjnej kładą ręce na chrześcijan, którzy niegdyś „byli ochrzczeni jedynie w imię Pana Jezusa”, żeby ich serca zostały napełnione Duchem Świętym. 113-120, 310311

Pismo Święte: Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. J 1, 33
Definicja:KRZYŻMO (od gr. chrisma – olej do namaszczania i christos – namaszczony) olej powstały z połączenia oliwy z oliwek i żywicy balsamicznej. W Wielki Czwartek biskup poświęca je, żeby potem służyło przy chrzcie, bierzmowaniu, święceniach kapłańskich i biskupich, jak też podczas poświęcenia i błogosławieństwa ołtarzy! dzwonów. Olej symbolizuje radość, siłę i zdrowie. Namaszczeni krzyżmem ludzie powinni roznosić „woń Chrystusa” (2Kor 2.15).
Pismo Święte: Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Jk 4,8

205. Co dokonuje się podczas bierzmowania?

Podczas BIERZMOWANIA na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa. [1302-1305, 1317]

Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”. A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe”. 120

Pismo Święte: Kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo!
Wybierz zatem życie,
abyś mógł żyć ty i twoje potomstwo. Pwt 30,19
Cytat: Chodzi przede wszystkim o to, aby zacząć zdecydowanie.
ŚW. TERESA Z AYILA

206. Kto może zostać bierzmowanym
i czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

Każdy chrześcijanin, katolik, który przyjął SAKRAMENT CHRZTU i jest w stanie łaski uświęcającej, może być dopuszczony do BIERZMOWANIA. [1306-1311, 1319]

Stan łaski uświęcającej oznacza, że nie popełniło się żadnego grzechu śmiertelnego. Przez grzech śmiertelny człowiek odłącza się od Boga i może znowu pojednać się z Bogiem jedynie poprzez spowiedź. Młody chrześcijanin, który przygotowuje się do bierzmowania, znajduje się w jednej z najważniejszych faz swojego życia. Powinien zrobić wszystko, aby całym sercem i umysłem pojąć wiarę; powinien sam i z innymi modlić się o Ducha Świętego; powinien wszelkimi sposobami pojednać się ze sobą, z ludźmi i z Bogiem, czemu służy spowiedź, która zbliża do Boga także wówczas, gdy nie popełniło się grzechu śmiertelnego. 316-317

Cytat: To było tak, kiedy usłyszałem głos z wysoka: Jam jest pokarm mocarzy; wzrastaj, a będziesz go pożywał. I nie ty zamienisz Mnie w siebie na podobieństwo cielesnego pokarmu, ale Ja zamienię cię w siebie.
ŚW. AUGUSTYN o momencie swego nawrócenia

207. Komu wolno bierzmować?

Zazwyczaj SAKRAMENTU BIERZMOWANIA udziela BISKUP. W razie potrzeby biskup może wyznaczyć w swoim zastępstwie kapłana. W przypadku zagrożenia życia każdy kapłan może bierzmować. [1312-1314]

.

CONF

YOUCAT

Podręcznik dla bierzmowanych

Zachęta dla kandydatów do bierzmowania: dobrym przewodnikiem w wierze jest wydany w bieżącym roku w kilku językach katechizm dla młodych YOUCAT.

We wstępie do książki Benedykt XVI pisze: „Niektóre osoby mówią mi, że katechizm nie zainteresuje dzisiejszej młodzieży; nie wierzę tym stwierdzeniom i pewien jestem, że mam rację. Młodzież nie jest tak powierzchowna, jak się jej zarzuca; młodzi ludzie chcą wiedzieć, na czym naprawdę polega życie. Powieść kryminalna wciąga, ponieważ obchodzi nas los innych ludzi, który mógłby przecież być naszym losem; ta książka jest wciągająca, ponieważ mówi nam o naszym przeznaczeniu i dlatego dotyczy z bliska każdego z nas. Dlatego zachęcam was: studiujcie katechizm! To moje z serca płynące życzenie.
Musicie znać waszą wiarę z taką samą precyzją, z jaką specjalista w dziedzinie informatyki zna system operacyjny komputera; musicie znać ją tak, jak muzyk zna swój utwór; tak, musicie być znacznie głębiej zakorzenieni w wierze od pokolenia waszych rodziców, ażeby oprzeć się z mocą i zdecydowanie wyzwaniom i pokusom obecnych czasów. Potrzebujecie Bożej pomocy, jeżeli wiara wasza nie ma wyschnąć tak, jak rosa na słońcu, jeśli nie chcecie ulec pokusom konsumpcjonizmu, jeżeli nie chcecie, ażeby wasza miłość utonęła w pornografii, jeśli nie chcecie zdradzić słabych oraz ofiar nadużyć i przemocy”.