Sakramenty Święte zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem:

  1. chrzest,
  2. bierzmowanie,
  3. Eucharystia,
  4. pokuta,
  5. namaszczenie chorych,
  6. sakrament święceń
  7. małżeństwo.

Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

Sakramenty tworzą pewną strukturę, w której każdy z nich ma swoje żywotne miejsce. W tej strukturze Eucharystia zajmuje wyjątkowe miejsce jako „sakrament sakramentów”:  Wszystkie inne sakramenty są skierowane do niej jak do swego celu. Wyróżniamy:

  1. sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia)
  2. sakramenty uzdrowienia (namaszczenie chorych i pokuta
  3. sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (małżeństwo i kapłaństwo)