Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła 

Obrzęd pogrzebu rozpoczyna się pozdrowieniem w duchu wiary. Do bliskich zmarłego kieruje się słowa „pocieszenia” (w rozumieniu Nowego Testamentu jest to moc Ducha Świętego w nadziei (Por. 1 Tes 4, 18.). Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także „słów życia wiecznego”. Śmierć jednego z jej członków jest okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy „tego świata”, i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.

Liturgia słowa w czasie pogrzebu wymaga tym bardziej szczególnego przygotowania, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, oraz przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Zwłaszcza homilia powinna „unikać rodzaju literackiego pochwalnej mowy pogrzebowej” oraz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego.

Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej. Wtedy właśnie Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu, w Duchu Świętym, ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prosi on wówczas, by jego dziecko zostało oczyszczone z grzechów oraz ich skutków i zostało przyjęte do paschalnej pełni Uczty w Królestwie niebieskim . Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który „zasnął w Panu”, przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim.

Żegnając zmarłego, Kościół „poleca go Bogu”. Jest to „ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane”. 

(Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1684 – 1690)

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

1.       karta zgonu wystawiona przez lekarza

2.       akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)

3.       zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (jeśli zgon nastąpił poza parafią)

4.       dokument potwierdzający prawo do pochowania zmarłego w grobie rodzinnym

____________________________________

Administracja cmentarza parafialnego:

MEMENTO MORI

Luboń, ul. Okrzei 1

tel. 618 131 262, kom. 606 394 675

 

Skórzewo, ul. Poznańska 66a

tel. 606 134 966

 

Strona internetowa naszego cmentarza parafialnego wraz z wyszukiwarką grobów: cmentarzkonarzewo.pl

Przypominamy, że bez zgody Parafii nie można stawiać pomników, kłaść kostki brukowej oraz montować ławek. Zgodę można uzyskać u ks. proboszcza w biurze parafialnym. Regulamin cmentarza jest dostępny na stronie cmentarzkonarzewo.pl oraz na tablicy przy bocznym wejściu na cmentarz.