Wymienianki roczne 2024

 

Msza za zmarłych polecanych w wymieniankach rocznych jest odprawiana w trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

 

 • Módlmy się za papieża Benedykta XVI
 • Módlmy się za fundatorów i dobroczyńców naszego Kościoła: z rodzin Ponieckich, Konarzewskich, Ostaszewskich, Ossowskich, Radomickich, Działyńskich, Dzieduszyckich i Czartoryskich, w szczególności Pawła Ostaszewskiego i Andrzeja Radomickiego, Stanisława Czartoryskiego oraz Dariusza Maka, Alfonsa Bosackiego
  i Władysława Ponickiego.

 

 • Módlmy się za zmarłych duszpasterzy naszej parafii, w szczególności księży: Kazimierza Bartliszewskiego, Jana Lewandowskiego, Kazimierza Lubierskiego, Kazimierza Niesiołowskiego, Ignacego Niezielińskiego, Mateusza Rutkowskiego, Stanisława Waraczewskiego, Jana Dąbrowę Laskowskiego, Stanisława Hartlieba i Henryka Gościniaka.

 

 • Módlmy się za zmarłych, którzy spoczywają w naszej świątyni
  i na cmentarzu parafialnym.

 

 • Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin:
 • Rodziny: Maksymowiczów, Baranowskich, Czeszkiewiczów, Kościuszków, Drogoszewskich.
 • Henryka Multana.
 • Jadwigę, Jana, Andrzeja, Teresę Sadowskich.
 • Zdzisławę, Bronisława Sobkowiaków.
 • Zofię, Tadeusza Kościuszko i zm. z rodz.
 • Wandę, Edmunda, Jerzego, Pawłowskich.
 • Jadwigę, Kazimierza Pietruszków.
 • Helenę Kozłowską.
 • Irenę, Jana Kaczmarek.
 • Kazimierza Kaszkowiaka i zm. z rodz.
 • Halinę, Henryka Nowak.
 • Helenę, Stanisława Kopaczewskich.
 • Tadeusza Sobańskiego i zm. z rodz.
 • Janinę, Stanisława Smolak.
 • Janinę, Kazimierza Nowak.
 • Tadeusza Kościuszko i zm. z rodz.
 • Marię, Adama, Stanisława, Zofia, Marian Gryczka.
 • Zofię, Marian, Piotra, Stefana, Mariannę Białek.
 • Janka Wilińskiego.
 • Jana, Piotra Gawronek.
 • Halinę, Czesława, Dariusza Mak.
 • Ryszarda, Władysławę, Jana Golak i zm. z rodz.
 • Zmarłych z rodziny Blimel.
 • Zmarłych z rodziny Jeszke i Klops.
 • Ignacego Żurek, Zofię Mikołajczak.
 • Mariana Nadstoga, Stanisławę, Józefa Szczepańskich.
 • Kazimierza, Stanisławę, Antoniego Melfried.
 • Mariannę, Antoniego Warcickich.
 • Mieczysława, Jadwigę, Stanisława Kaczmarków i zm. z rodz.
 • Helenę, Władysława, Elżbietę Maj i zm. z rodz.
 • Helenę, Teodora Wengerskich.
 • Zofię Zimną.
 • Wincentego, Bogusława, Franciszka, Jana, Zimnych.
 • Walentynę, Joannę, Franciszka, Kudłaszyk.
 • Leona, Kazimierza Prokopa.
 • Marię Kaczmarek.
 • Marzenę Nowak.
 • Sabinę Dobek.
 • Ryszarda Szajkowskiego.
 • Stanisława, Mariannę, Jerzego Chańba.
 • Jana, Helenę, Jerzego Lis.
 • Reginę, Michała Wojtczak, Konrada, Irenę, Konrada Kosińskich, Justynę Wasielewską.
 • Zygmunta Mikulskiego.
 • Jana Jadwigę Kaźmierczaków.
 • Marcina Linkowskiego i zm. z rodz. Linkowskich i Czyżów.
 • Marysię Gruszczyńką, Mariannę, Antoniego Stach.
 • Zenona, Jana Sobańskich, Wiktorię, Władysława Wośkowiak.
 • Monikę Płotkowiak.
 • Andrzeja, Pelagię, Sylwestra Skorupskich.
 • Janinę, Teofila, Jolantę Piechockich, Reginę Ratajczak.
 • Zuzannę Knychała.
 • Władysława, Mariannę Kutzmann i zm. z rodz.
 • Józefa, Katarzynę Kubiak i zm. z rodz.
 • Zbigniewa Bańkowskiego, Stanisława, Aldonę, Eugeniusza Franek.
 • Elżbietę Sarna.
 • Ireneusza Budnego, Henryka Budnego i zm. z rodzin Budnych i Sicińskich.
 • Longina Bernaczyka i zm. z rodzin Bernaczyków i Kozłowskich.
 • Marcelinę Derda i Krystynę Bernaczyk.
 • Grzegorza Matuszewskiego.
 • Joannę Kubisa.
 • Marię, Józefa Górczaków, Stanisławę, Bronisława Marciniaków i zm. z rodz.
 • Zofię, Jana Nowickich i zm. z rodz.
 • Marię i Władysława Matuszewskich i zm. z rodz., Teresę i Stanisława Budzisz i zm. z rodz.
 • Janinę Frąckowiak, Józefę i Jana Szmyt, Henrykę i Kazimierza Walczak.
 • Stanisława, Mariannę Pietryka.
 • Jana, Mariannę Pietryka.
 • Józefa, Katarzynę Sobańskich.
 • Edwarda, Władysława Wołoszyn.
 • Tadeusza Twardowskiego.
 • Stanisława, Franciszka Socha.
 • Henryka Cerbę i zm. z rodz. Cerbów, Knców i Króliczaków.
 • Jerzego Pietrzaka.
 • Pelagię, Leona Szajkowskich.
 • Mieczysława i Mirosławę Grześkowiaków.
 • Ewę Leśniewską.
 • Jana i Władysławę Wielb.
 • Marię Skarulenie.
 • Leokadię Hołowacz.
 • Leona Kianko.
 • Grzegorza Kawończyka, Pelagię i Mieczysława Kawończyków.
 • Bronisławę i Franciszka Piskorzów
 • Helenę, Władysława, Janinę, Waldemara, Krystynę, Józefa Annę Anioła
 • Katarzynę Szymaniak
 • Teresę Samol
 • Ryszarda Stawskiego
 • zmarłych z rodzin Wojtaszów, Kaźmierczaków, Szajkowskich i Dzierlów
 • Jadwigę, Andrzeja i Władysława Modrzejewskich, Barbarę, Czesława i Grzegorza Włodarczak, Helenę Kozłowską
 • Marty, Stefana Bykowiczów i zm. z rodz.
 • Annę, Jana, Henryka, Andrzeja Ruskowiaków i zm. z rodz.
 • Ryszarda Babierczuka
 • Zmarłych z rodz. Skrzypków, Jankowiaków, Labijaków, Cichockich i Kaliszów
 • Marka i Aleksego Nowak i zm. z rodz.
 • Marię i Feliksa Sobańskich i zm. z rodz.
 • Łukasza Suterskiego
 • Cyrylę Styperek
 • Tadeusza Kościuszko