W naszej parafii funkcjonują następujące grupy duszpasterskie:

1.Parafialna Rada Duszpasterska

2. Parafialna Rada Ekonomiczna

3.Parafialny Krąg Biblijny

4. Żywy różaniec

5. Służba liturgiczna

6. Szafarze Nadzwyczajni Komunii świętej

7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (oddział nr 84)

8. Schola dziecięca

9. Parafialny Oddział Caritas

10. Szkolne Koło Caritas w Konarzewie

11. Redakcja gazetki Wspólnota