.

Błogosławiona Karolina Kózkówna

jest patronką Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, ale przede wszystkim samej MŁODZIEŻY.


84 oddział KSM z Konarzewa