Kalendarium przygotowań

do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii w roku 2020

Z dekretu Arcybiskupa Poznańskiego z 7 maja 2020 (N. 224/2020), punkt  4.  Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, dopuszcza się organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii św. dla jednej lub kilku rodzin, na wyraźne życzenie rodziców, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie – o terminie uroczystości nie może decydować głosowanie lub wola większości, a ostateczną decyzję podejmują w tej sprawie rodzice poszczególnego dziecka, zawsze w porozumieniu z proboszczem i z uwzględnieniem możliwości parafii.

Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny lub zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad wyżej opisanych. Pierwszej Komunii św. można udzielać podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych. Sposób udzielenia Pierwszej Komunii św. należy uzgodnić z rodzicami; dopuszcza się udzielenie Komunii św. na rękę, jeśli takie jest życzenie rodziców.

Uroczystości pierwszokomunijne w większych grupach wolno organizować dopiero po zniesieniu przez władze państwowe odpowiednich ograniczeń, w terminie, który rodzice wraz z proboszczem uznają za bezpieczny.

W związku z powyższym w naszej Parafii przyjmujemy następujące zasady:

 1. Nowy termin wspólnej Komunii świętej naszych dzieci wyznaczamy na niedzielę, 27 września 2020 roku o godzinie 12.00. Jednocześnie trzeba liczyć się z wydawanymi przez władze państwowe RP zarządzeniami i obostrzeniami odnośnie możliwości organizacji zgromadzeń. Po objęciu Parafii przez ks. proboszcza Marka Jańskiego (1 sierpnia 2020), nowy proboszcz spotka się z rodzicami, by ustalić szczegóły (przygotowania, sakrament pojednania, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, próba uroczystości).
 2. Dla rodziców, którzy życzą sobie, by dzieci przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej jeszcze w tym roku szkolnym, proponuję następujący tryb przygotowań i przeprowadzenia Uroczystości: 
  • zgłoszenie dziecka do indywidualnej Komunii świętej przez rodziców do 3 czerwca (nie później, niż dwa tygodnie przed planowaną Komunią) osobiście lub mailem na adres konarzewo@archpoznan.pl 
  • potwierdzenie uczestnictwa dziecka w katechezie szkolnej u właściwego katechety (dla dzieci uczęszczających do szkół innych niż w Konarzewie, Dopiewcu i Chomęcicach konieczny będzie przynajmniej mail od katechety)
  • przygotowanie domowe: codzienna wspólna modlitwa w domu, obejrzenie filmów i ich omówienie, wykonanie zadań wyznaczonych przez proboszcza;
  • spotkanie proboszcza z dzieckiem wraz z rodzicami – jedna indywidualna katecheza przed spowiedzią i Komunią świętą;
  • sakrament pojednania w dniu poprzedzającym Komunię świętą wieczorem, po zakończeniu wieczornej Mszy świętej (w praktyce około 19);
  • jedna próba – bezpośrednio po przystąpieniu do spowiedzi świętej i odprawieniu nałożonej pokuty;
  • uroczysta Msza święta Komunijna dla jednego lub dwojga dzieci celebrowana poza zwyczajnym grafikiem Mszy świętych w naszej parafii (z uwagi na limit ilości osób przebywających w kościele) w następujących terminach:
    • piątek, 29 maja 2020, g. 17.00
    • sobota, 30 maja 2020, g, 11.30
    • sobota, 30 maja 2020, g. 13.00
    • poniedziałek, 1 czerwca 2020, g. 17.00
    • środa, 3 czerwca 2020, g. 17.00
    • sobota, 6 czerwca 2020, g. 11.30
    • sobota, 6 czerwca 2020, g. 13.00
    • poniedziałek, 8 czerwca 2020, g. 17.00
    • środa, 10 czerwca 2020, g. 17.00
    • czwartek, 11 czerwca 2020 (BOŻE CIAŁO), g. 13.00
    • czwartek, 11 czerwca 2020 (BOŻE CIAŁO), g. 15.00
    • piątek, 12 czerwca 2020, g. 17.00
    • sobota, 13 czerwca 2020, g. 11.30
    • sobota, 13 czerwca 2020, g. 13.00
    • poniedziałek, 15 czerwca 2020, g. 17.00
    • wtorek, 16 czerwca 2020, g. 17.00
    • środa, 17 czerwca 2020, g. 17.00
    • czwartek, 18 czerwca 2020, g. 17.00
    • piątek, 19 czerwca 2020, g. 17.00
    • sobota, 20 czerwca 2020, g. 11.30
    • sobota, 20 czerwca 2020, g. 13.00

Zgłoszenie dzieci – Zgloszenie 2019

 1. Katecheza dla rodziców w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 19.00
 2. Katecheza dla dzieci klas II w czwartą niedzielę o godzinie 11.30
Data Godzina Wydarzenie
6 października 2019 12.00 poświęcenie różańców
8 grudnia 2019 12.00 poświęcenie medalików
 2 lutego 2020 12.00 poświęcenie świec
poświęcenie książeczek
pierwsza spowiedź święta
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
spowiedź święta
uroczystość komunijna

Uroczystość pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii: