Zarząd Służby Liturgicznej: 

 

 

Prezes:

Paweł Hausa

Ceremoniarz:

Michał Pawlik