1. Na czas niepokoju ogarniającego ludzi w związku z chorobą wywoływaną przez coronawirus, podejmujemy żarliwą modlitwę i z zaufaniem zwracamy się do Boga.
  2. Podczas każdej Mszy świętej szczególnie modlić się będziemy o zdrowie dla wszystkich Parafian, a modlitwa do Świętego Michała Archanioła, odmawiana odtąd na zakończenie każdej Eucharystii aplikowana będzie w intencji o powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby.
  3. Od dziś (11 marca 2020) do Niedzieli Palmowej (5 kwietnia 2020) każdego dnia powszedniego od zakończenia wieczornej Mszy świętej do godziny 21.00 będzie w naszym kościele wystawiony Najświętszy Sakrament. Zachęcamy do indywidualnej adoracji!
  4. Od dziś (11 marca 2020) wszystkie Msze święte odbywać się będą w kościele ( ze względu na niewielką kubaturę kaplicy pw. św. Stanisława w podziemiach kościoła, czasowo zawieszamy korzystanie z niej).
  5. Od dziś (11 marca 2020) nie ma możliwości korzystania przez osoby z zewnątrz z kaplicy pw. Opatrzności Bożej w Lisówkach. Zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego wstęp do DPS możliwy jest jedynie po uzyskaniu indywidualnej zgody dyrektora. Msze święte w soboty o 16.00 będą nadal tam sprawowane, ale uczestniczyć w nich mogą jedynie pensjonariusze i pracownicy DPS.
  6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci zostają zawieszone. Dla dorosłych Droga Krzyżowa w każdy piątek o 18.30 i 20.30.
  7. Od poniedziałku (16 marca 2020) zawieszone zostają wszystkie spotkania grup parafialnych i katechezy przygotowujące do przyjęcia sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, I Komunia święta).
  8. W pozostałych kwestiach obowiązują zarządzenia Metropolity Poznańskiego.

Ks. Krzysztof Piotr Różański, proboszcz