Panie Jezu Chryste, Synu Boży, wierzymy, że jesteś obecny pośród nas.

Dziękujemy Ci za to, że wzmacniasz naszą wiarę, napełniasz nasze dusze łaską swej obecności, ożywiasz naszą miłość i podtrzymujesz naszą nadzieję. Dziękujemy Tobie za nasze życie indywidualne i rodzinne. Dziękujemy Tobie za nasze życiowe powołanie, któremu staramy się być wierni w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń.

Tobie, Panie, chcemy służyć!

Wpatrzeni w postać świętego Biskupa Marcina, patrona naszej świątyni i parafii, chcemy Ci Panie Jezu na nowo zawierzyć naszą wspólnotę parafialną i nasze życie. Widząc Jego opatrznościowe czuwanie nad naszym Kościołem, pragniemy naśladować go w całkowitym oddaniu się Tobie i bliźnim.

Tobie Panie chcemy wierzyć!

Pragniemy słuchać wytrwale słowa Bożego i wciąż na nowo przyjmować sakramenty niosące pełnię życia z Tobą. Gdy słabną nasze duchowe i fizyczne siły, pragniemy w Tobie szukać i znajdować rozwiązania wszystkich kłopotów, dylematów i życiowych rozterek. Chcemy zawsze bardziej wpatrywać się niebo, aniżeli w ziemię, by – jak mówił święty Marcin – dusza nasza obrała właściwy kierunek.

Tobie Panie chcemy ufać!

Odczuwając wiele życiowych braków, chcemy wyznać, że Twoja miłość wystarczy nam za wszystko, że pragniemy, by nic nas nie cieszyło ponad Ciebie. Mając Ciebie, prosimy w intencji bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, bezrobotnych i niesprawiedliwie wynagradzanych, cierpiących niedostatek i spychanych na margines społeczeństwa, poniżanych i wykorzystywanych. Prosimy, byś posyłał im ludzi, którzy wzorem św. Marcina staną się dla nich wsparciem i wybawieniem w trudnościach.

Ciebie Panie chcemy kochać!

Oddajemy Tobie rodziny naszej parafii, dzieci i młodzież, samotnych i chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych jeszcze nie narodzonych, których serca biją pod sercami matek. Polecamy gorliwych i głęboko wierzących, ale też tych pogubionych, którzy odeszli daleko od Ciebie. Oddajemy naszych kapłanów oraz przygotowującego się do kapłaństwa Damiana i prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy Panie, byś nam błogosławił na każdy dzień, byśmy budowali Twoje Królestwo pośród nas i tak przemieniali świat i poddawali go Tobie. Niech wstawiennictwo św. Marcina owocuje w naszych sercach pokojem, płynącym z Twojego Krzyża, nasz dobry Zbawicielu.

Z Tobą Panie i dla Ciebie chcemy żyć! Dla Ciebie i z Tobą pragniemy umierać!

Amen. Amen. Amen.