Konkurs Fotograficzny

„Śladami Św. Marcina”

 

Z okazji 1700 rocznicy urodzin św. Marcina serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie Fotograficznym. Zwiedzajcie, obserwujcie, fotografujcie wszystkie miejsca, które w jakiś sposób są związane z naszym Patronem.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) W konkursie mogą brać udział wszyscy parafianie.

2) Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie tzn. przez uczestnika konkursu.

3) Uczestnik przygotowuje maksymalnie 3 fotografie (ale może też być 1 lub 2) w formacie A -4 wywołane na papierze fotograficznym.

4) Do każdego zdjęcia należy wymyślić oryginalny tytuł.

5) Na dodatkowej kartce należy napisać następujące dane: imię, nazwisko, tytuł zdjęcia.

6) Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:

  • pomysł, kompozycja obrazu fotograficznego, zgodność z tematem, trafność tytułu.

7) Pracę należy oddać do dnia 4 września 2016 roku, u Proboszcza.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy we wrześniu 2016 r.