W najbliższą niedzielę Ojciec Święty będzie przewodniczył Ogólnoświatowej Adoracji Eucharystycznej, której centrum będzie bazylika watykańska w godz. 17-18.

Ta adoracja będzie się odbywała równolegle we wszystkich katedrach świata i kościołach, które się do niej włączą.

W naszym kościele parafialnym w niedzielę, 2 czerwca 2013, od godz. 17.00 do 18.00 będziemy trwali przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczęcie nieszporami, a następnie śpiewy wielbienia, rozważania i chwile ciszy.

 

Informacja Katolickiej Agencji Informacyjnej:

Abp Salvatore Fisichella zaprezentował kolejne dwa wydarzenia związane z Rokiem Wiary – planowaną na najbliższą niedzielę, 2 czerwca Ogólnoświatową Adorację Eucharystyczną oraz Dzień Evangelium Vitae, który odbędzie się w sobotę i niedzielę 15 i 16 czerwca. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaznaczył, że dotychczas w wydarzeniach Roku Wiary wzięło udział 4,3 miliona pielgrzymów.

Mówiąc o Ogólnoświatowej Adoracji Eucharystycznej, której centrum będzie stanowiła bazylika watykańska od godz. 17-18 w niedzielę 2 czerwca, abp Fisichella podkreślił, że będzie się ona równolegle odbywała we wszystkich katedrach świata. Oznacza to, że na wyspach Pacyfiku będzie to godzina 5 rano, w Wietnamie 22.00, a na przykład na Papui Nowej Gwinei o 1 lub 2 w nocy. Jej temat będzie brzmiał: „Jeden Pan, jedna wiara”, aby podkreślić głęboką jedność cechującą to wydarzenie. Dodał, że taka adoracja odbędzie się po raz pierwszy w dziejach Kościoła i dlatego można je określić jako „historyczne”. Ojciec Święty sformułował dwie intencje tej adoracji:

1. Za Kościół na całym świecie, a dziś zjednoczony na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan czyni go zawsze posłusznym słuchanemu Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako „chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Oby Słowo zbawcze poprzez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości, aby nadać pełen sens bólowi, cierpieniu i jako przywracające radość i pogodę ducha.

2. Za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej, za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy. Oby ich ciche wołanie o pomoc obudziło czujność Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych na pastwę przemocy. Ponadto za tych wszystkich, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną, szczególnie bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych, więźniów i doświadczających marginalizacji. Niech modlitwa Kościoła i jego czynne dzieło solidarności będzie dla nich pocieszeniem i wsparciem w nadziei, mocą i odwagą w obronie godności człowieka.

Drugie wydarzenie – zaplanowane na 15 i 16 czerwca spotkanie Evangelium vitae podkreślić ma ogromne zaangażowanie Kościoła w obronę godności ludzkiego życia. O 10.30 Ojciec Święty przewodniczył będzie Eucharystii na placu św. Piotra wraz ze wszystkimi obrońcami życia a także osobami chorymi. W ramach pielgrzymki do grobu św. Piotra przewidziano w sobotę 15 czerwca rano katechezy. W języku polskim wygłosi ją przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych abp. Zygmunt Zimowski. Wieczorem tego dnia (15 czerwca) o 20.30 odbędzie się procesja z lampionami wzdłuż via della Conciliazione, aby zwrócić uwagę na kwestię poszanowania życia ludzkiego i jego nienaruszalnej wartości.