1 sierpnia 2011 podczas Mszy świętej o godzinie 18.00 nastąpiło liturgiczne objęcie naszej parafii przez nowego księdza proboszcza. Księdza proboszcza Krzysztofa Różańskiego przedstawił na początku liturgii dziekan dekanatu stęszewskiego, ks. kan. Jan Małeta. On też odczytał dekret nominacyjny, którym Arcybiskup Stanisław Gądecki mianował nowego proboszcza na miejsce ks. Daniela Litkowskiego.

W homilii ks. Krzysztof zarysował program swojej posługi w parafii. Nawiązując do dnia 22 października 1978 roku, gdy bł. Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat, proboszcz przywołał Jego słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Następnie wyraził pragnienie budowania żywego Kościoła w Konarzewie – tzn. Kościoła życiodajnego, konkretnego, aktualnego, skierowanego ku przyszłości, wspólnotowego, maryjnego…

W uroczystości wzięło udział wielu parafian, grupy duszpasterskie, służba liturgiczna, obecni w Domu Rekolekcyjnym diakoni, klerycy i ministranci, kapłani pochodzący z parafii. Przed błogosławieństwem przedstawiciele poszczególnych wsi, a także grup duszpasterskich powitali nowego proboszcza dobrym słowem i kwiatami.