Prawo Kanoniczne stanowi, że „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełniać osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego albo przez innego prezbitera” (Kan. 396 ‑ § 1). Ten obowiązek w imieniu Arcybiskupa Poznańskiego spełni wobec naszej parafialnej wspólnoty ks. bp Grzegorz Balcerek. Podajemy jej szczegółowy program:

Program wizytacji biskupiej w naszej parafii:

 

Piątek, 13 kwietnia 2012

 

12.30 Wizyta w szkole podstawowej w Chomęcicach (spotkanie z uczniami klas IV-VI)

15.00 Kaplica DPS w Lisówkach – Koronka do Miłosierdzia Bożego i słowo do mieszkańców

16.00 Nawiedzenie cmentarza parafialnego w Konarzewie i modlitwa za zmarłych

16.30 Spotkanie z PRD i PRE – kawa na probostwie

18.00 Eucharystia z udziałem członków grup Duszpasterskich

19.00 Spotkanie z młodzieżą – jadalnia Domu Rekolekcyjnego

Sobota, 14 kwietnia 2012

 

15.00 Nawiedzenie kościoła bł. Karoliny Kózkówny w Dopiewcu – Koronka do Miłosierdzia Bożego i słowo do mieszkańców

16.00 Spotkanie z sołtysami wsi – kawa na probostwie

18.00 Eucharystia z udzieleniem sakramentu bierzmowania