W niedzielę, 6 września 2015, miało miejsce nasze parafialne dziękczynienie za plony. Miało ono także wymiar sołecki, gdyż w dożynkach uczestniczyły delegacje wszystkich pięciu sołectw, które składają się na naszą parafię: Konarzewo, Chomęcice, Gołuski, Dopiewiec i Trzcielin. W darach złożono tradycyjnie wieńce żniwne, chleb i owoce. Przedłużeniem naszego dziękczynienia było popołudniowe świętowanie, które jednak z uwagi na pogodę musiało ograniczyć się do kawy i ciasta w jadalni ośrodka rekolekcyjnego. Gośćmi naszych dożynek byli: ks. kan. P. Skrzypczak, nasi wójtowie: Adrian Napierała i Jan Broda, a także nasi radni gminni. Uświetniły uroczystość poczty sztandarowe kombatantów z Gminy Komorniki i Kółka Rolniczego z Chomęcic.

Publikujemy także fotografie z Dożynek  Wojewódzkich i Archidiecezjalnych, jakie miało miejsce w Buku w niedzielę, 30 sierpnia 2015. Brała w nich udział delegacja naszej parafii złożona z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcielina i naszego Księdza Proboszcza.