Zgodnie z zapowiedziami, w godzinę po tym, jak otrzymaliśmy pierwsze błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka (13 marca 2013, o godzinie 21.30) zebraliśmy się na dziękczynnej Eucharystii. Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili szczelnie naszą kaplicę i z gorącymi sercami wielbili dobroć Boga. Szczególnie dziękuję Ks. Krystianowi, szafarzom, ministrantom, a najbardziej obecnym najmłodszym! Dziękczynne TE DEUM brzmiało tej nocy szczególnie doniośle i wzruszająco.