W środę, 16 września 2015, rozpoczęliśmy kolejny etap restauracji i konserwacji wyposażenia naszej zabytkowej świątyni. DO pracowni konserwatorskiej pana mgr Andrzeja Lewandowskiego trafiły dwa obrazy, stanowiące część ołtarzy bocznych naszego kościoła: „Matka Boska Częstochowska” z XVII wieku oraz „Św. Marcin”, namalowa

ny w 1853 roku.