Życzenia

A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało między nami

(Ewangelia wg św. Jana)

 

 

Świat funkcjonuje zawsze tak samo, można by pomyśleć, obserwując zachodzące w nim zjawiska. Jednak od dwóch tysiącleci wszystko, co dzieje się na świecie, dotknięte jest mocą SŁOWA, które stało się ciałem – JEZUSA CHRYSTUSA. I choć świąteczny blask prędko przygaśnie, dobra nowina o Bogu, który ukochał człowieka ponad wszystko i posłał nam SYNA, by stał się jednym z nas, nie przemija i nie traci aktualności. Co więcej, każdego roku, dnia, godziny uświadamia nam, kim jesteśmy i kim jeszcze możemy się stać. „Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga – pisał Paweł Apostoł – Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1Kor 3, 9-11).

Te słowa Apostoła Narodów dedykuję moim kochanym Parafianom na Boże Narodzenie i cały Nowy Rok 2012. Budujmy na Chrystusie nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne i polityczne. To najlepszy Fundament i Gwarant powodzenia wszelkich naszych poczynań. Niech – zgodnie z programem duszpasterskim – Kościół będzie naszym domem, miejscem bezpiecznym, dobrym, umożliwiającym wzrost, gdzie każdy znajdzie swe miejsce, gdzie wszystkim zależy nade wszystko na tym, by wzrastało i rozszerzało się królestwo Boże – panowanie Bożego Dziecięcia.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Ks. Krzysztof Różański, Proboszcz