Przemówienie (sprawozdanie) Proboszcza na rozpoczęcie wizytacji pasterskiej

Wielce Czcigodny Księże Biskupie!

Już od około IX wieków trwa parafia pw. św. Marcina Biskupa i św. Piotra w Okowach (zanotowana w wieku XVII jako św. Pawła w Okowach). Obecny kościół parafialny, postawiony na przełomie XVI i XVII wieku, został konsekrowany za pasterzowania biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego w dniu 10 września 1636 roku – w roku minionym obchodziliśmy uroczyście 375 od tego wydarzenia.

Poza kościołem parafialnym mamy jeszcze kościół filialny pw. Bł. Karoliny Kózkówny w Dopiewcu oraz małą kapliczkę przedpogrzebową na cmentarzu parafialnym. Posługę prowadzimy także w należącej do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach kaplicy pw. Opatrzności Bożej, do której uczęszczają także nasi parafianie z Lisówek i Trzcielina.

W wieku XX parafia nasza miała dwóch długotrwałych, wybitnych duszpasterzy – ks. Jana Dąbrowę Laskowskiego (1902-1939), wielkiego patriotę, męża stanu, wrażliwego na ubogich i troszczącego się o kościół parafialny, zakładającego stowarzyszenia i związki katolickie oraz ks. Stanisława Hartlieba (1945-1989), rozmiłowanego w liturgii, wprowadzającego w kościele odnowiony porządek liturgiczny, a nade wszystko propagującego Ruch Światło-Życie i tworzącego na jego potrzeby ośrodek rekolekcyjny. Po tych dwóch wybitnych mężach Bożych, w ciągu ostatnich 21 lat, w parafii pracowało już sześciu proboszczów – obecny jest siódmym następcą ks. Stanisława Hartlieba. Pracuję w parafii od 8 miesięcy i 12 dni, a od niespełna 8 miesięcy wspomaga mnie ks. Sławomir Nobik, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, mój kolega ze studiów seminaryjnych, wraz z którym przed 15 laty przyjęliśmy święcenia kapłańskie, a teraz z woli Księży Biskupów wspólnie pasterską troską obejmujemy parafię.

Parafia konarzewska obejmuje swym zasięgiem pięć sołectw – w skład których wchodzi łącznie dziewieć miejscowości: Konarzewo, Trzcielin, Joankę, Lisówki, Dopiewiec, Gołuski, Chomęcice, Wypalanki i Glinki. W zamierzchłych czasach część z tych stanowiła dobra kapitulne i biskupie. Obecnie zamieszkują parafię rolnicy, uprawiający ziemię; byli pracownicy Kombinatu rolniczego w Konarzewie; a także coraz częściej poszukujący zacisza domowego z dala od Poznania pracownicy poznańskich urzędów, uczelni i zakładów pracy. Nie mamy tu masowego budownictwa mieszkaniowego, a raczej indywidualne, rodzinne inwestycje. Podczas gdy wielu ludzi doskonale odnalazło się w nowej sytuacji gospodarczej, wielu nie może sobie dać rady. W każdej wsi widzimy gorszące obrazy pijaństwa, do których wielu przywykło. Moich parafian dotyka też problem braku pracy i niesprawiedliwego jej wynagradzania. Stosunkowo wiele jest rodzin wielodzietnych, wymagających często wsparcia materialnego. Na płaszczyźnie parafialnej stara się tej ludzkiej biedzie zaradzić Parafialny Zespół Caritas, prowadzący regularną pracę na rzecz biednych, uczestniczący m.in. w programie PEAD (Europejski Program Pomocy Żywnościowej).

Na terenie naszej parafii działają trzy szkoły podstawowe, w których naucza religii dwóch katechetów. Dzieci z parafii uczęszczają jednak do około 10 szkół podstawowych (w Dopiewie, Stęszewie, Dąbrówce, Komornikach, Zakrzewie i w Poznaniu). Młodzież uczy się w gimnazjach w Dopiewie i w Komornikach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych Poznania. Tylko niewielu podejmuje naukę na uczelniach wyższych.

W duszpasterstwie parafialnym wspomagają proboszcza Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna, powołane przez mojego poprzednika. Jak w każdej wspólnocie parafialnej, funkcjonuje u nas grupa ministrantów i seniorów (lektorów); cieszymy się aktywanością młodzieży skupionej w 84. oddziale KSM oraz w zespole młodzieżowym „Credo in Deum”; grupa dzieci śpiewa w scholii stawiającej od kilku miesięcy pierwsze kroki. Już 19 rok towarzyszy nam nasza gazetka parafialna „Wspólnota”, a od kilku miesięcy mamy także parafialną stronę internetową: www.parafiakonarzewo.pl. Rozprowadzamy Przewodnik Katolicki, Mały Przewodnik, KnC!, Gość Niedzielny, Miłujcie się. Parafia prowadzi regularne katechezy przygotowujące do sakramentów świętych, a także grupę formacyjną dla dorosłych – Krąg biblijny. W posłudze liturgicznej wspomaga kapłanów grono szafarzy nadzwyczajnych. Rozwija się także grupa mężczyzn, naśladujących św. Józefa. Parafia cieszy się powołaniami, będącymi znakami żywotności naszej wiary. Obecnie w ASD formuje się do kapłaństwa obecny tu kleryk Damian Dudkowiak.

Parafia prowadzi dom rekolekcyjny, stanowiący dziś jej integralną część, będący niegdyś centralnym ośrodkiem dla ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Poznańskiej. Także dziś zatrzymują się tu na skupienia grupy duszpasterskie i formacyjne. Podczas Triduum Paschalnego po kilku latach przerwy grupa 39 młodych ludzi przeżywała wraz z nami te największe święta, zgodnie z programem nakreślonym przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Także dziś zaczyna pod naszym gościnnym dachem swoje warsztaty muzyczne schola kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Jako początkujący proboszcz tej cząstki Kościoła Poznańskiego mam wiele planów. W okresie postu rozpoczęliśmy prace zmierzające do stworzenia salki na potrzeby duszpasterstwa. Przygotowujemy także projekt wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia w kościele. Dokonaliśmy wyceny koniecznych prac przy wzmocnieniu konstrukcji kościoła. Wymierzone zostało na nowo parafialne boisko za domem rekolekcyjnym, na które niebawem wjedzie ciężki sprzęt budowlany. Uprzątnęliśmy prawie dawny proboszczowski sad i park.

Prowadząc duszpasterstwo pragnę zaangażować w aktywne uczestnictwo w liturgii, a zwłaszcza w czytanie słowa Bożego większą liczbę ludzi świeckich. Chciałbym cieszyć się niemałym gronem ministrantów i powołać do istnienia grupę modlitewną dla dorosłych (dbając równocześnie o rozwój żywego różańca). W zbliżającym się Roku wiary planujemy ożywienie ducha modlitwy w naszych domach poprzez zorganizowanie całorocznego nawiedzenia rodzin przez obraz lub figurę.

Żywy Kościół, zebrany w Konarzewie pozdrawia Księdza Biskupa w pierwszym dniu pasterskiej wizytacji. Prosimy, by z doświadczenia wiary podzielił się Ksiądz Biskup z nami i utwierdził nas w przynależności do Pana i Jego Kościoła. Oczekujemy wskazania – jak w dzisiejszym słowie Bożym – „To jest PAN” (J 21, 7) i „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Dixi.

Konarzewo, 13 kwietnia 2012 A.D.