24 czerwca 2012, w dniu kiedy liturgia Kościoła wspomina „największego z ludzi” – św. Jana Chrzciciela – dziewięciu chłopców zostało uroczyście przyjętych do grona ministrantów. Podobnie jak św. Jan Chrzciel mają oni przygotować drogi dla PANA, poprzez służbę liturgiczną. W złożonym dziś przyrzeczeniu obiecali dziś:

Dziękując Chrystusowi Panu / za łaskę powołania ministranckiego / przyrzekam święte czynności ministranta / wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie / na chwałę Bożą / i dla dobra wspólnoty parafialnej. / Święty Marcinie / módl się za nami. / Amen.

Króluj nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!

Oto lista naszych nowych ministrantów:

  1. Filip Andrzejewski
  2. Wojciech Michalak
  3. Paweł Hausa
  4. Julian Przyślewicz
  5. Jakub Zamorski
  6. Antoni Przysiecki
  7. Stanisław Przysiecki
  8. Mikołaj Królik
  9. Patryk Królik

Za nowych ministrantów dziękujemy Panu Bogu i prosimy, aby byli wierni swym postanowieniom. Oczekujemy na włączenie do służby liturgicznej kolejnych chłopców – czterech kolejnych kandydatów: Dominik, Kamil, Marcin i Hubert odbywa ministrancki staż. Ich przyjęcie do służby liturgicznej dokona się w początku nowego roku szkolnego.