W uroczystość Wniebowzięcia NMP dokonaliśmy poświęcenia figury Maryi Niepokalanej na naszym cmentarzu. Usytuowana na zwieńczeniu alejki na wprost wejścia do kaplicy cmentarnej będzie odtąd towarzyszyła wychodzącym z kaplicy w ostatnią drogę swoim macierzyńskim spojrzeniem.

Poświęcenia dokonał ks. kan. Paweł Skrzypczak. Naszym drugim gościem był ks. kan. dr Sławomir Zawada.