KONKURS PLASTYCZNY

„Święty  Marcin nasz Patron”

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Parafia Św. Marcina i św. Piotra w Okowach.

Cele konkursu: -uczczenie 1700 rocznicy urodzin naszego patrona- Św. Marcina

– przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci Świętego

Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z naszej parafii, którzy do 29 maja 2016 r. wykonają pracę plastyczną i dostarczą ją swoim katechetom w szkole lub do po mszach świętych przyniosą ją do zakrystii. Prace muszą być podpisane    imię i nazwisko, wiek, klasa, miejscowość.

Temat pracy: tematem pracy  powinno być przedstawienie scen z życia Św. Marcina lub samej postaci Świętego w ciekawej i oryginalnej interpretacji.

Technika i format pracy: pracę wykonujemy w dowolnej technice płaskiej (farby, kredki, collage, wyklejanki, itp.), w formacie A3 (duży blok)

Kategorie wiekowe: prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych

  • Dzieci przedszkolne
  • Uczniowie klas 1-3
  • Uczniowie klas 4-6
  • Uczniowie gimnazjum
  • Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych.

Najciekawsze prace z każdej kategorii zostaną na początku czerwca nagrodzone i umieszczone na wystawie.