W styczniowe przedpołudnie (8.01) doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej, a Szkołą Podstawową w Konarzewie. Na jej podstawie powołano do życia Szkolne Koło Caritas. Ma ono gromadzić bohaterów, którym zależy na pomocy innym. Uroczystość zgromadziła dzieci z klas III – VI. Opiekunem SKC została pani mgr Lidia Nawrocka.