Podczas ferii zimowych (w dniach 21-25 stycznia) 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z ks. Proboszczem wypoczywała w Zagórzu Śląskim, niedaleko Wałbrzycha, w ośrodku Caritas diecezji świdnickiej. Miło spędzony czas dzieliliśmy pomiędzy zwiedzanie, gry sportowe, kino, śpiew… Program formacyjny wyjazdu. który zorganizowaliśmy wraz z parafią pw. Miłosierdzia Bożego z Poznania, stanowiło hasło znane już z rorat: „Poszli w ciemno z

a światłem”.