W sobotę, 18 stycznia, gościliśmy w parafii chór Promyki słoneczne z Pniew pod dyrekcją siostry D

anieli Jankowskiej