Kanonizacja św. Jana Pawła II (oraz św. Jana XXIII) stała się okazją do pielgrzymowania do Rzymu przez grupę 16 parafian pod opieką duszpasterską ks. proboszcza. Połączyliśmy siły z ks. Adamem Staszczakiem SChr, proboszczem i parafianami od św. Józefa ze Stargardu i stworzyliśmy wspólnotę pielgrzymów, którzy przez 11 dni przemierzali Europę drogami świętości. Wyruszyliśmy w nocy 25 kwietnia, by późnym wieczorem tegoż dnia położyć się spać już na włoskiej ziemi. W sobotę, 26 kwietnia, nawiedziliśmy piękną Padwę z relikwiami św. Antoniego. Niedziela Miłosierdzia, 27 kwietnia, była głównym dniem naszej pielgrzymki, kiedy uczestniczyliśmy w kanonizacji papieży. Nie da się opisać naszych przeżyć, a także zmęczenia – przez ponad 7 godzin oczekiwaliśmy w tłumie, aż wybije 10 i rozpocznie się Eucharystia. Na jej zakończenie cierpliwie oczekiwaliśmy spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież w samochodzie przejechał tuż obok nas stojących na Via della Conciliazione! Kolejne dni pielgrzymowania, to dziękczynienie za kanonizację na placu św. Piotra i zwiedzanie Rzymu (bazyliki papieskie, Rzym antyczny, katakumby), a następnie Manopello (chusta z podobizną Chrystusa), Lanciano (cud Eucharystyczny), Asyż (św. Franciszek i św. Klara), Orvieto (cud eucharystyczny), Wenecja (św. Marek). Bogu dziękujemy, że nie zabrakło nam determinacji i mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakim była kanonizacja św. Jana Pawła II.