W środę, 15 marca 2017, dokona się kanoniczna wizytacja naszej parafii. W imieniu Arcybiskupa Poznańskiego dokona jej bp dr Damian Bryl. Poprzednio wizytował nas bp Grzegorz Balcerek, a dokonało się to 13 i 14 kwietnia 2012 roku.

Obowiązek przeprowadzania wizytacji w podległych sobie parafiach nakład na biskupa prawo kanoniczne. Kanony 396 – 398 stanowią, że biskup ma obowiązek przeprowadzić wizytację całej sobie podległej diecezji przynajmniej raz na 5 lat. Prawo kościelne domaga się umiaru i skromności podczas przeprowadzania wizytacji: „Pasterską wizytację biskup winien odbywać z należytą pilnością, wystrzegając się, by przez zbytnie wydatki nie stał się dla nikogo przykry czy uciążliwy” (Kan. 398).

Święty Jan Paweł II Wielki widział w wizytacji parafialnej czas łaski i szczególnego spotkania i dialogu biskupa z wiernymi. Swoje doświadczenia z wizytacji parafii archidiecezji krakowskiej, a następnie parafii Rzymu przełożył na wskazówki dla biskupów: „Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, biskup powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i z chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, 46).

W takim właśnie duchu oczekujemy na spotkanie z księdzem biskupem Damianem Brylem.

 

Program wizytacji pasterskiej ks. bp. Damiana Bryla

Konarzewo, 15 marca 2017

 

10.00    Rozpoczęcie wizytacji: Eucharystia dla osób chorych i w podeszłym wieku. Powitanie kanoniczne. Sprawozdanie proboszcza. Sakrament chorych

Spotkanie z seniorami – Jadalnia ośrodka rekolekcyjnego

12.00    Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola – Salka: Laboratorium Wiary św. Jana Pawła II

14.30    Nawiedzenie cmentarza parafialnego: Procesja za zmarłych

15.00    Nawiedzenie DPS w Lisówkach. Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy pw. Opatrzności Bożej

15.30    Nawiedzenie kościoła filialnego pw. Bł. Karoliny Kózkównej w Dopiewcu: Litania do bł.  Karoliny

16.00    Spotkanie z przedstawicielami parafian: sołtysami, przedstawicielami PRD i PRE, a także grup parafialnych – Jadalnia ośrodka rekolekcyjnego

Spotkanie z katechetami – Salka: Laboratorium Wiary św. Jana Pawła II

18.00    Eucharystia z udzieleniem sakramentu bierzmowania