W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wyznawaliśmy wiarę w obecność Pana w Eucharystii. Naszej modlitwie przewodniczył ks. Piotr Kuś. Uczestniczyło w niej 5 kapłanów i około tysiąca wiernych.