W niedzielę Najświętszej Trójcy dzieliliśmy radość uroczystych prymicji naszego neoprezbitera, ks. Damiana Dudkowiaka.

Ks. Damian Dudkowiak został ochrzczony, obdarzony łaską Synostwa Bożego i włączony we wspólnotę Kościoła, w naszym kościele parafialnym pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach 27 lipca 1991 roku. Tu także przyjął I Komunię świętą w IV niedzielę Wielkanocną – Dobrego Pasterza – 14 maja Roku Jubileuszowego 2000. Tu został umocniony Duchem Świętym 25 października 2005 roku. Wyświęcony na diakona 14 maja 2015 roku, przed trzema dniami, 19 maja 2016 roku Jubileuszu Miłosierdzia przyjął w Katedrze Poznańskiej święcenia kapłańskie. 22 maja 2016, w Niedzielę Najświętszej Trójcy, złożył Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Swoje kapłańskie życie pragnie prowadzić

w duchu swego prymicyjnego zawołania: Jest moją radością, mój Boże, pełnić Twoją wolę (Ps 40, 9a).