W dniu 11 listopada, w 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w uroczystość św. Marcina z Tours, świętowaliśmy jubileusz 1700-lecia urodzin świętego Marcina. Sumie odpustowej o 10.a30 przewodniczył ks. bp prof. Stanisław Napierała, biskup kaliski senior. W wygłoszonym słowie Bożym odwołał się do nazwania Marcina „Ikoną Miłosierdzia”. Kaznodzieja akcentował miłość, jaką winniśmy świadczyć innym, nawet niewdzięcznym oraz miłosierdzie, które Bóg okazuje nam.

W przeżywaniu Eucharystii towarzyszyła nam Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo pod dyrekcją Krzysztofa Zaremby oraz wielu gości: poseł Bartłomiej Wróblewski, starosta poznański Tomasz Łubiński, wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, a także zgromadzeni kapłani: rektor ASD ks. dr kan. Szymon Stułkowski, ks. dr kan. Sławomir Zawada z diecezji Bielsko-Żywieckiej, ks. dr. Mariusz Białkowski, ks. Edward Majka, ks. Ryszard Bucholc SChr, ks. dr Sebastian Kujawa i ks. Karol Przykucki z Poznania.

Sumę zakończyła procesja eucharystyczna i odśpiewanie Boże coś Polskę.

Popołudniowa część uroczystości poświęconej św. Marcinowi rozpoczęła się o 16.00 koncertem Poznańskiego Kwartetu Puzonowego pod dyrekcją pana dr Macieja Łakomego. Następie świętowaliśmy przy kawie i urodzinowym torcie św. Marcina, a na zakończenie podziwialiśmy pokaz fajerwerków. Każdy też mógł sobie zrobić zdjęcie w roli św. Marcina – bo i Ty możesz być świętym Marcinem 🙂