Już od dłuższego czasu planowaliśmy renowację i restaurację ambony. W lutym dokonaliśmy otwarcia zamurowanego przed pół wiekiem wejścia na ambonę usytuowanego w murze pomiędzy małą kruchtą a nawą główną kościoła. Obecnie nasza zabytkowa ambona została zabrana do pracowni konserwatorskiej pana Krzysztofa Kurka z Puszczykowa.

W tym celu dokonano demontażu zdobiących ją 12 figur: proroków, apostołów i Chrystusa zmartwychwstałego. Zdjęto z ołtarza głównego baldachim przykrywający niegdyś ambonę, a następnie także ambonowy „kosz”, a którego czytaliśmy dotychczas słowo Boże. Wszystkie elementy ambony były w bardzo złym stanie. Drewno, z którego zostały zbudowane zostało w poważny sposób zniszczone przez robactwo. Obecnie całość poddawana jest zabiegom konserwatorskim. Część drewnianych elementów konstrukcyjnych zostanie zastąpiona nowymi deskami. Po wykonaniu wszystkich prac, ambona złożona z trzech części: podstawa, kosz i baldachim, zostanie zawieszona tam, gdzie wisiała przez ponad dwa wieki – przy bocznym wejściu do kościoła, od strony zakrystii.

Odnowiona, pomalowana zgodnie z pierwotnym zamysłem i wyzłocona ambona powróci do kościoła w październiku 2013 roku. Oczekujemy, że na nasz odpust ku czci św. Marcina będziemy słuchać głoszonego z niej słowa Bożego.