W sobotę, 25 sierpnia 2012 roku, dziękowaliśmy Bogu za dart naszej parafialnej świątyni. Uroczystą sumę odpustową poprzedziła całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (od piątku,  24 sierpnia godziny 15.00, do soboty, 25 sierpnia godziny 15.00), czyli nasze Parafialne Jerycho Różańcowe. W odmawianej nieustannie modlitwie różańcowej i w Koronce do Miłosierdzia Bożego mieszkańcy wszystkich wiosek i ulic naszej parafii polecali swoje intencje, prośby, potrzeby, podziękowania. Zwieńczeniem modlitewnego czuwania była Eucharystia, która w sobotni wieczór odprawił i homilie wygłosił ks. kanonik Ireneusz Szwarc, proboszcz poznańskiej Katedry. Mówił nam o swoich przeżyciach związanych z budową i poświęceniem kościoła pw. św. Brata Alberta w Kościanie, który budował. Przywoływał także jeden z filmów, w którym padły słowa: po co taka droga, która nie prowadzi do kościoła…

Uroczyste dziękczynienie za dar kościoła parafialnego połączyliśmy z powitaniem w parafii relikwii bł. Jana Pawła II, które otrzymaliśmy od ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Obecność błogosławionego Ojca Świętego pośród nas w tajemnicy świętych obcowania zainaugurowaliśmy modlitwą. którą odmówił ks. Proboszcz i przedstawiciele młodzieży (KSM i ministrantów):

Proboszcz: 

W dniu 22 października 1978 roku, gdy błogosławiony Jan Paweł II Wielki, nowy Następca Piotra na rzymskiej Stolicy obejmował  urząd apostolski, wypowiedział gorącą, pokorną, ufną modlitwę: „O Chryste! Spraw, bym mógł stać się i być sługą Twojej jedynej władzy! Sługą Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej władzy, która nie przemija! Spraw, bym potrafił być sługą! Co więcej, sługą Twoich sług!”. Służba Ojca Świętego wobec nas trwa nadal, choć teraz w tajemnicy świętych obcowania. Dla naszej parafii od dziś w obecnych wśród nas relikwiach krwi Błogosławionego Ojca Świętego.

 

Młodzież:

Błogosławiony Janie Pawle II jesteśmy wpatrzeni w Ciebie i wciąż urzeczeni Twoją świętością. Przez lata wsłuchiwaliśmy się w słowa, jakie kierowałeś do nas jako następca Apostoła Piotra i nauczyciel wiary całego Kościoła. Teraz cieszymy się z Twojej duchowej obecności w naszej parafialnej wspólnocie w znaku Twoich relikwii.

Pragniemy za Twoim przykładem i wstawiennictwem otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi: drzwi „szerokich dziedzin kultury, cywilizacji i rozwoju”, drzwi naszej parafii, naszych domów, rodzin, szkół, wspólnot, środowisk.

Prosimy o Twoją opiekę z nieba i Twoje wstawiennictwo przed Bogiem za nami.

 

Wszyscy:

Boże, bogaty w miłosierdzie,

z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,

kierował całym Kościołem,

spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu

z ufnością otworzyli nasze serca

na działanie zbawczej łaski Chrystusa,

jedynego Odkupiciela człowieka.

Amen.