W Mikołajki, 6 grudnia 2018,  grupa dzieci zaangażowanych w działalność Szkolnego Koła Caritas w Konarzewie wraz z opiekunem koła, p. Lidią Nawrocką i proboszczem udała się do Poznania na wycieczkę i warsztaty.

Zwiedzaliśmy poznańska Farę wraz z podziemiami, napiliśmy się gorącej czekolady w Cafe Misja, a potem pod kierunkiem p. Małgorzaty Narożnej-Szmania doskonaliliśmy umiejętności pomocy i własną wrażliwość na drugiego.