plakat-2015

 

Czytamy Ewangelię wg św. Mateusza na zakończenie XI maratonu Biblijnego – w Niedzielę Palmową, 29 marca, od 14.00 do 17.00. Zapraszamy do lektury i słuchania Słowa Bożego.