Ks. Adam Sczaniecki, ur. w 1980 r., wyświęcony w 2005 r., ustanowiony proboszczem w 2021 r.