Proboszcz

ks. Adam Sczaniecki

Do pomocy duszpasterskiej

ks. Roman Smółkowski