1. Dziękuję za składane ofiary. W niedzielę gospodarczą składka wyniosła 4 066,58 zł, a do puszek na Dzieło III Tysiąclecia 1 235,70 zł. Bóg zapłać!
 2. Parafialny Dzień Chorych będziemy przeżywać w następną sobotę. Od 9.00 okazja do spowiedzi św. O 9.30 Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lourdzkim. Po Mszy św. spotkanie przy herbacie.
 3. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie po Mszy św. (o 18.30, a we wtorki o 8.30), a w soboty o 17.30. W niedziele odmawiamy dziesiątkę różańca po każdej Mszy św. Prowadzą modlitwę: w poniedziałki: dzieci; wtorki: Żywy Różaniec; środy: członkowie Rad Parafialnych; czwartki: grupy biblijne; piątki: młodzież; w soboty: mężczyźni. Zapraszamy do modlitwy w kościele, a także w domach!
 4. Żywy Różaniec – zapraszamy panów do modlitewnego zaangażowania – mamy kilka wakatów w róży mężczyzn św. Józefa. Zgłoszenia u księży.
 5. Zebrania:
  • Spotkanie kręgu biblijnego mężczyzn w poniedziałek o 20.00.
  • Zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej w środę (19.10) o 16.30.
  • Zebranie dla gimnazjalistów klas III przygotowujących się do bierzmowania w środę (19. 10) po Mszy św. i różańcu.
  • Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem, panem Jędrzejem Majką odbędzie się w czwartek, 20 października o 19.00. Zachęcamy do udziału!
  • Zbiórka ministrantów w sobotę o 10.00 dla starszych, a o 11.00 dla młodszych.
  • Przygotowanie do pełnego udziału dzieci w Eucharystii: Katecheza dla dzieci w niedzielę, 23 października o 11.15.
 6. Jubileusz Świętego Marcina mobilizuje nas do akcji pomocy potrzebującym na wzór świętego patrona parafii. Przy ambonie ustawiony jest „płaszcz św. Marcina”, przypominający o sławnym wydarzeniu pod bramą Amiens. Można na kartkach składać spełnione dobre uczynki lub też chęć pomocy, a parafia znajdzie potrzebującego, któremu tę pomoc przekaże. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy także sprzedaż Modlitewnika do św. Marcina w cenie 5 zł.
 7. Msza w intencji dzieci urodzonych w październiku w niedzielę 30 października o 12.00.
 8. Na cmentarzu parafialnym staramy się uporządkować kwestie własności grobów. W sektorze A pojawiły się tabliczki informujące o wolnych miejscach, gdzie w przyszłości mogą odbyć się pochówki zmarłych. Stopniowo uporządkowanie obejmie cały cmentarz. Przy tej okazji przypominam, że zgodnie z prawem państwowym grób wykupuje się na 20 lat od chwili pogrzebu, po tym czasie powraca on do zagospodarowania przez Parafię. Wg prawa diecezjalnego naszej Archidiecezji opłata cmentarna (tzw. pokładne) wynosi 20% zasiłku pogrzebowego, a zatem 800 zł. W naszej parafii pobieramy jednak mniejszą opłatę cmentarną w kwocie 600 zł, a przy opłacaniu prolongaty użytkowania grobu 20 zł za każde miejsce za każdy kolejny rok. W przypadku murowanych grobowców opłata cmentarna wynosi pięciokrotność zwykłej opłaty cmentarnej, gdyż grobowce murowane podlegają likwidacji dopiero po 99 latach. Opłaty cmentarne przeznaczane są na utrzymanie cmentarza.
 9. Prasa: „Przewodnik Katolicki”. „Gość Niedzielny”. „Wspólnota”.