Data Godzina Intencja
01.09 8.00 + Zofię Urbaniak w 1 r. śm. i Jana Urbaniaka w 25 r. śm. oraz Agnieszkę Stachowiak
9.30 DOPIEWIEC: + Mieczysława Golaka w 6 r. śm.
10.30 + Marię Gruszczńską w 1 r. śm.
12.00 Msza w int. dzieci ur. w lipcu i w sierpniu oraz dziękczynienie w 20 r. ślubu Andrzeja i Genowefy
18.00 + Jana w 31 r. śm. i Agnieszkę i zm. z rodz. Przybyszów, Tomczaków i Madalińskich
02.09 8.00 1) + Magdalenę Kuberę
2) + Czesława Litwina
18.00 1) + Helenę, Stefana i Czesława Litwinów
2) Dziękczynienie w 3 r.ślubu Agaty i Mariusza
03.09 8.00 + Aleksandrę Adamczak
04.09 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Halinę Borysiak w 1 r.  śm.
05.09 18.00 Dziękczynienie w 38 r. ślubu Jolanty i Marka
19.00 DOPIEWIEC: + Jadwigę Dziamską
06.09 18.00 1) + Jerzego Wolniaka
2) REZ.
07.09 8.00 Dziękczynienie w 80 ur,. Urszuli
16.00 Msza ślubna Michał i Anna
16.00 LISÓWKI: + Antoniego Siedlika
18.00 1) Dziękczynienie w 50 r. ślubu Marii i Stefana
2) + Tadeusza Twardowskiego w 19 r. śm. i zm. z rodz. Twardowskich, Sobańskich, Krystynę Przybylską i Marię Łopatka
08.09 8.00 + Janinę Frąckowiak i zm. z rodz. Frąckowiaków i Szmytów
9.30 DOPIEWIEC: REZ.
10.30 + Jacka Szajstka, Piotra, Roberta, Marcina, Filipa Wręblów
12.00 1) REZ.
2) Dziękczynienie w 40 ur. Beaty
18.00 Dziękczynienie w 88 ur. Marii
09.09 18.00 1)+ Stanisławę Martynowską
2) + Aleksandrę Adamczak
10.09 8.00 1) + Tomasza Janaszaka
2)
11.09 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) REZ.
12.09 18.00 1) + Henryka Szcześniaka
2) + Marię Króliczak
19.00 DOPIEWIEC: + Annę Różycką
13.09 18.00 1) + Piotra Ratajczaka
2) + Franciszka Szajka
14.09 16.00 LISÓWKI: + Aleksandrę Adamczak
18.00 ++ z rodz. Wójcików, Borończyków i Kaczyńskich
15.09 8.00 + Henryka Andrzejewskiego w 1 r. śm.
9.30 DOPIEWIEC: + Janinę Nowakowską, Annę i Ludwika Mielcarków, Zofię i Franciszka Nowakowskich
10.30 Dziękczynienie w 42 r. ślubu Barbary i Marka
12.00 + Cecylię i Mariana Raczkowiaków
18.00 O bł. Boże dla Zuzi i Alberta
16.09 18.00 1) + Jerzego Wolniaka
2) + Genowefę Przydanek
17.09 8.00 1) + Zbigniewa Króliczaka
2) + Marię Króliczak
18.09 18.00 1) + Romana, Jana Szymaniaków, Jadwigę, Stanisława, Stefana Kaczmarków
2) REZ
19.09 18.00 1) + Tomasza Janaszaka
2) + Jana Grellusa
19.00 DOPIEWIEC: + Stanisławę i Tomasza Kaczorów, Jadwigę i Andrzeja Kołodziejskich
20.09 18.00 1) Msza za zmarłych z wymienianek rocznych
2) REZ
21.09 11.00 Dziękczynienie w 10 r. slubu
14.00 Dziękczynienie w 50 r. ślubu
15.30 Msza ślubna Dariusza i Karoliny
16.00 LISÓWKI: + Krystynę Morgiel
18.00 1) Dziękczynienie w 15 r. ślubu Anny i Przemysława
2) + Franciszkę Nowak w 3 r. śm.
22.09 8.00 Dziękczynienie w 1 r. ślubu Pauliny i Bartka
9.30 DOPIEWIEC: + Czesława, Helenę i Andrzeja Hrydziuszków, Józefa i Mariannę Lewków
10.30 W int. Bogu wiadomej
12.00 + Marię Jankowską i zm. z rodz.
18.00 REZ
23.09 18.00 1) + Franciszkę Nowak w 3 r. śm.
2) + Zbigniewa Króliczaka
24.09 8.00 1) + Annę Przybył
2) + Marię Alinę Brodziak w 10 r. śm.
25.09 18.00 1) Msza nownnowa za zmarłych
2) + Bogumiłę i Józefa Gubańskich i Teresę Najsarek
26.09 18.00 1) + Marię i Antoniego Wojciechowskich i zm. z rodz.
2) REZ
19.00 DOPIEWIEC: + Hieronima Szmyta
27.09 18.00 1) + Szcszepana i Stanisława Szymyślików, Stanisława, Kazimierza i Tadeusza Jankowskich
2) + Antoniego Siedlika
28.09 16.00 LISÓWKI: + Elżbietę Trojanek
16.00 Msza ślubna Dawid i Jagoda
18.00 1) + Kazimierę i Stanisława, Edwarda Blimel
2) REZ
29.09 8.00 REZ
9.30 DOPIEWIEC: REZ
10.30 Dziękczynienie w 20 r. slubu Julity i Ryszarda
12.00 1) Msza w int. dzieci urodzonych we wrześniu
2) Dziękczynienie w 10 r.  ślubu Marty i Tomasza
18.00 + Agnieszkę, Feliksa Jóźwiaków, Zofię i Bernarda Nowackich
30.09 18.00 1) + Zbigniewa Króliczaka
2) + Cecylię Raczkowiak