Data Godzina Intencja
15.00 Msza ślubna
01.03 18.00 1) + Cecylię Oracz i zm. rodziców
2) + Joannę Kaczmarek
02.03 8.00 + Franciszka Różańskiego
16.00 LISÓWKI: + Jana Kubiaka
18.00 1) Dziękczynienie za dar życia Adasia i Nikodema
2) + Stanisława Franka w 14 r. śm., i Aldonę Franek
03.03 8.00 + Kazimierę i Edmunda Maciejewskich
9.30 DOPIEWIEC: Dziękczynienie w 14 ur. Juliana
10.30 + Irenę i Bronisława Kaczmarków, Zofię Mikołajczyk i zm. z rodz.
12.00 Dziękczynienie w 8 r. ślubu Cecylii i Stanisława
18.00 Dziękczynienie w 35 r. ślubu Anny i Kazimierza
04.03 18.00 1) + Igora Sabatowicza
2) + Stanisławę Jankowską
05.03 8.00 1) + Joannę Hetmańską
2)
06.03 8.00 + Franciszka Różańskiego
9.30 LISÓWKI:
18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Pelagię i Mieczysława Kawończykow i zm. z rodz.
19.00 DOPIEWIEC: + Joannę Hetmańską
07.03 8.00 + Jana Kubiaka
18.00 + Waleriana Kaczmarka w 1 r. śm. oraz zm. rodziców: Jana i Franciszkę, Stanisławę i Ignacego
19.00 DOPIEWIEC: 1) + Jadwigę Dziamską
2) + Franciszka Różańskiego
08.03 8.00 1) + Henrykę Staszak
2) + Zbigniewa Jurdzińskiego
18.00 1) + Eugenię Szajkowską i zm. z rodz.
2) Dziękczynienie w 25 urodziny
19.00 DOPIEWIEC: + Joannę Hetmańską
09.03 16.00 LISÓWKI: Przebłąganie oraz prośba o zdrowie i potrzebne łaski
18.00 1) + Kazimierza Kaszkowiaka w 1 r. śm.
2) + Zofię Rozumek
3) + Franciszka Różańskiego
10.03 8.00 REZ.
9.30 DOPIEWIEC: + Zenona Białego i zm. z  rodz. Białych i Stephanów
10.30 + Jakuba Borkowskiego w 1 r. śm. i Ryszarda Kurowskiego w 30 r. śm.
12.00 1) + Helenę, Jana, Tadeusza Sobańskich, Genowefę Bręczewską i zm. z rodz. Sobańskich i Bręczewskich
2) + Mirosława Górę oraz w int. Michaliny
18.00 + Teofila Kliksa w 8 r. śm. i zm.  z rodz. Kliksów i Kopów
11.03 18.00 1) + Mariana Wleklaka
2) + Krzysztofa Maja
12.03 8.00 1) + Henrykę Staszak
2)
13.03 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Stefana Walkowiaka
14.03 18.00 1) + Roberta Hauke w 1 r. śm.
2) + Romana Przybylskiego
19.00 DOPIEWIEC: + Joannę Hetmańską
15.03 18.00 1) Msza za zmarłych z wymienianek rocznych
2) REZ.
16.03 16.00 LISÓWKI:
18.00 1) + Henrykę Staszak
2) + Zdzisławę i Tadeusza Litke i zm. z rodz.
17.03 8.00 + Janinę Frąckowiak i zm. z rodz. Frąckowiaków i Szmytów
9.30 DOPIEWIEC: + Henryka, Zdzisławę, Tadeusza, Barbarę Majchrzaków i Piotra Adamczaka
10.30 + Zofię i Franciszka Szlachtów, Anielę i Leona Trybusiów, Kazimierza Kraszewskiego
12.00 Dziękczynienie w 18 ur. Kacpra
18.00 + Krystynę i Tadeusza Przykłockich
18.03 18.00 1) + Jana Kubiaka
2) + Stanisławę Jankowską
19.03 8.00 1) + Józefa, Katarzynę Sobańskich; Kazimierę, Stanisława, Władysława Targoszów
2) + Joannę, Szczepana, Czesława, Stanisława Wiśniewskich i zm. z rodz.; Krystynę i Tadeusza Przykłockich
20.03 18.00 1) Dziękczynienie w 18 ur. Julii
2) + Bogdana Sarnę
21.03 18.00 1) + Barbarę Janaszak w 2 r. śm.
2) REZ.
19.00 DOPIEWIEC: + Joannę Hetmańską
22.03 18.00 1) REZ.
2) + Małgorzatę Kolassa w 1 r. śm.
23.03 16.00 LISÓWKI: + Kazimierza Gawlickiego
18.00 1) + Ryszarda, Edwarda, Władysławę Budzińskich; Pelagię i Leona Szajkowskich i zm. z rodz.
2) + Ryszarda, Edwarda, Władysławę Budzińskich, Pelagię i Leona Szajkowskich i zm.z  rodz.
24.03 8.00 + Krystynę i Tadeusza Przykłockich
9.30 DOPIEWIEC: + Annę i Jerzego Nowaków
10.30 + Agnieszkę w 26 r. śm. i zm. z rodz. Przybyszów, Madalińskich i Tomczaków
12.00 O opiekę Bożą nad rodziną: Tomaszem, Pauliną i Martyną
18.00 + Andrzeja i Ewę Andrzejczaków, Marię i Jerzego Styperków i zm. z rodz.
25.03 18.00 1) + Krzysztofa Maja
2) + Zbigniewa Jurdzińskiego
26.03 8.00 1) Dziękczynienie w 60 ur. Krzysztofa
2) Dziękczynienie w r. ślubu Barbary i Mariana
27.03 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Jacka w 17 r. śm. i Danutę Michalaków
28.03 18.00 1) + Jacka Kaźmierczaka
2) + Janinę Piechocką
19.00 DOPIEWIEC: + Jadwigę Dziamską
29.03 18.00 1) + Joannę Kaczmarek
2) rez.
30.03 16.00 LISÓWKI: + Jędrzeja Mączyńskiego
18.00 1) + Władysława Kutzmanna w 26 r. śm. i Mariannę Kutzmann
2) REZ.
31.03 8.00 + Stefana, Zofię i Józefa Linkowskich
9.30 DOPIEWIEC: + Czesława Klatę
10.30 Dziękczynienie w 80 ur. Marii
12.00 Msza w int. dzieci ur. w marcu
18.00 + Urszulę, Ryszarda, Stanisławę i Józefa Łuczków