Data Godzina Intencja
01.02 18.00 1) + Marię Rybicką
2) + Stefana Walkowiaka
02.02 8.00 + Henrykę Staszak
9.30 DOPIEWIEC: + Mariana, Felicję Otworowskich, Janusza Lizakowskiego
10.30 Za parafian – „3 Godzinki dla rodzinki”
16.00 LISÓWKI: + Jadwigę Dziamską
18.00 1) + Marię, Wojciecha, Eugeniusza Kopaszewskich
2) + Irenę, Stanisława, Anielę Kiersztan
03.02 8.00 + Krzysztofa Maja
9.30 DOPIEWIEC: + Tomasza, Stanisławę, Jana, Andrzeja Kaczorów
10.30 + Andrzeja Skorupskiego i zm. z rodz. Skorupskich i Piechockich, Reginę Ratajczak
12.00 + Wiolettę i Macieja Kubiaków w 7 r. śm. i zm. z rodz.
18.00 + Henrykę Staszak
04.02 18.00 1) + Marię Gruszczyńską
2) + Zbigniewa Jurdzińskiego
05.02 8.00 1) + Stanisławę Jankowską
2)
06.02 18.00 1) + Andrzeja Węcławka
2) + Irenę Kudlik
07.02 18.00 + Henrykę Staszak
19.00 DOPIEWIEC:+ Zbigniewa Czeszaka w 29 r. śm., Jadwigę i Edwarda Dziamskich, Mirosława Chermułę
08.02 18.00 + Annę Frąckowiak
09.02 16.00 LISÓWKI: Dz. w 40 ur. Norberta oraz 14 r. ślubu Barbary i Norberta
18.00 + Zofię Hausa w 25 r. śm. i Józefa Hausa
10.02 8.00  + Mariana Wleklaka
9.30 DOPIEWIEC: + Czesława, Helenę, Andrzeja Hrydziuszko, Józefa i Marianne Lewek
10.30  Rez.
12.00 + Henrykę Staszak
18.00 + Władysława Matuszewskiego w 1 r. śm.
11.02 18.00 1) + Marię Gruszczyńską
2) + Władysława Szajkowskiego w 28 r. śm.
12.02 8.00 1)+ Krystynę Suterską i zm. z rodz. Suterskich i Ignaszewskich
2) + Marię, Ludwika, Pawła Suterskich, Mariannę, Stanisława, Lecha Ignaszewskich, Annę i Józefa, Jana Pawlików
13.02 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) REZ
14.02 18.00 1) + Józefa Sobańskiego w 27 r. śm. i zm. z rodz. Sobańskich, Śmiglaków i Kalembów
2) + Romana, Jana Szymaniaków; Jadwigę i Stanisława Kaczmarków, Janinę i Stefana Kaczmarków ORAZ dziękczynienie za dar życia w 83 ur. Kazimiery
19.00 DOPIEWIEC:+ Andrzeja Węcławka
15.02 18.00 1) Msza za zmarłych z wymienianek rocznych
2) + Antoniego, Piotra Kołodziejczyków, Helenę, Wojciecha, Stanisława Śmiglaków, Stanisławę Jankowską i zm. z rodz. Śmiglaków i Kołodziejczyków
16.02 16.00 LISÓWKI: Za parafian
18.00 + Danutę w 2 r. śm. i Jacka Michalaków
17.02 8.00  + Krystynę i Aleksandra Biernatów
9.30 DOPIEWIEC: + Czesława Pazgrata w 5 r. śm., i zm. z rodz.
10.30 + Walentynę, Szczepana, Leszka Kuraszów, zm. z rodz. Polichnowskich; Marlenę i Wiesława Foltynowiczów
12.00 + Józefa i Teresę Głuchych
18.00 + Łucję i Stanisława Tomczaków, Marię i Edwarda Suszczewiczów
18.02 18.00 1) REZ.
2) Dziękczynienie w 80 ur. Teresy Grajek
19.02 8.00 1) O bł. Boże dla Małgorzaty
2)
20.02 18.00 1) Dziękczynienie w 57 r. ślubu
2) + Lechosława Błaszyka w 4 r. śm., Stanisława, Ewę Błaszyk i Jana Ślusarza
21.02 18.00 1) + Henrykę Staszak
2) + Marysię Gruszczyńską
19.00 DOPIEWIEC: + Andrzeja Węcławka
22.02 18.00 1) Rez.
2) + Franciszka Różańskiego
23.02 16.00 LISÓWKI: + Krzysztofa Maja
18.00 1) REZ.
2)
24.02 8.00 + Reginę i Michała Wojtczaków, Justynę Wasielewską, Konrada Kosińskiego
9.30 DOPIEWIEC: REZ.
10.30 REZ.
12.00 Msza w int. dzieci ur. w lutym
18.00 + Mariannę Garbaciak w 7 r. śm.
25.02 18.00 1) + Henrykę Staszak
2) + Jana Kubiaka
26.02 8.00 1)
2)
27.02 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) REZ.
28.02 18.00 1) Dz. w 60 ur. Jolanty
2) + Dariusza Wieszczeczyńskiego w 5 r. śm.
19.00 DOPIEWIEC: + Józefa Wojtalę w 1 r. śm. i zm. z rodz. Włodarczyków i Kowalaków