SOBOTA 19.11.2022
18.00 za + Łukasza Nowaka

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 20.11.2022
8.00 za + Janusza, Jadwigę, Zenona Paluszkiewiczów, Kazimierę i Feliksa Kaczmarków
9.30 DOPIEWIEC: za + Janusza Lizakowskiego, Felicję, Mariana i Urszulę Otworowskich
11.00 za + Reginę Ratajczak, Pelagię, Sylwestra, Andrzeja Skorupskich
12.30 za +. Zygmunta Mikulskiego w 23 r. śm.
18.00 za + Henryka i Wiktora Pigulskich, Antoniego Przezbórskiego, Annę i Romualda Skobiej oraz zm. z rodz. Pigulskich, Przezbórskich, Skobiej i Gierszal

PONIEDZIAŁEK 21.11.2022
18.00 za + Urszulę Kołodziejską – int. od Marii i Cyryla Wojnowskich

WTOREK 22.11.2022
18.00 za + Łukasza Nowaka – int. od siostrzenicy Miriam

ŚRODA 23.11.2022
18.00 NOWENNOWA – WSPÓLNA
O pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie
O zdrowie dla chorych i cierpiących
O łaskę wiary i odczytanie woli Bożej w życiu dla Jakuba
+ Łukasza Nowaka
+ Marka Roszyka od rodziny Andrzejaków i Spychałów
+ Irenę, Jerzego, Jacka Roszyków
+ Przemysława i Mirosława Andrzejaków
+ Marka Nowaka od Mariusza Foltynowicza z córką
+ Pawła Kaczmarka od Łukasza Kaczmarka z żoną i z córkami
+ Stefana Woźnego od Zbigniewa Czarneckiego z rodziną
+ Mariana Sałata od Marii i Michała Kubiak z dziećmi
+ Janinę Skrzypczak od szwagra Olka
+ Teresę Sadowską od siostry Haliny z rodziną
+ Czesławę Wejkszner od Renaty Grzeszczak z rodziną
+ Andrzeja Oszczęda od rodziny Karpińskich
+ Stanisława Perz od Krystyny, Grzegorza i Piotra z rodziną
+ Kazimierza Czyż od córki Hani z mężem i rodziną

CZWARTEK 24.11.2022
18.00 o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
19.00 DOPIEWIEC: za + Wiesława Dobrosiewicza – int. od sąsiadów z Dopiewca

PIĄTEK 25.11.2022
18.00 1. w podzięk. za dar życia Augustyna i Ireny oraz z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
2. za + Katarzynę i Józefa Sobańskich i zm. z rodz. Sobańskich i Śmiglaków oraz Tadeusza Twardowskiego i Stanisława Pietrykę
19.00 msza i modlitwa o uzdrowienie

SOBOTA 26.11.2022
8.00 za + Danutę Jeschke – int. od synów: Waldemara i Jarosława z rodzinami
18.00 za + Martę Górka w 2 r. śm., Stanisława Górka i dusze w Czyśćcu cierpiące

1 NIEDZIELA ADWENTU 27.11.2022
8.00 za + Andrzeja i Walerię Janusów, Czesława i Stanisława Wiśniewskich
9.30 DOPIEWIEC: za + Janusza Paluszkiewicza – int. od syna z żoną i córkami
11.00 za + Irenę i Bronisława Kaczmarków, Zofię Mikołajczyk i zm. z rodz.
12.30 w int. dzieci obchodzących urodziny w listopadzie
18.00 za + Zdzisławę Wolniaczyk