Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbywała się 19 czerwca – w roku 750. rocznicy ustanowienia tego święta przez papieża Urbana IV. Trasa procesji wiodła ulicami Kościelną i Bukowską, gdzie przy 4. ołtarzu nastąpiło zakończenie.

Przed rozpoczęciem liturgii nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wotywnej) ku czci śp. ks. Stanisława Hartlieba. Odsłonięcia wykonanej przez lubońską firmę kamieniarską pana Pawła Korcza tablicy dokonali: ks. Krystian Sammler oraz Mirosława i Grzegorz Jankowiakowie (siostrzeniec księdza z małżonką). Następnie ks. Krystian poświęcił umieszczoną na północnej ścianie kościoła (przy kruchcie od strony zakrystii) granitową tablicę, upamiętniającą wybitnego kapłana, który przed 25. laty zakończył posługę w konarzewskiej parafii, odchodząc na emeryturę po ponad 44 latach posługi w parafialnej wspólnocie.

Święty Augustyn mówił, że wdzięczność zawiera wierną pamięć cudzej przyjaźni i usługi oraz chęć odwzajemnienia. W duchu wdzięczności poświęciliśmy tablicę wotywną, wmurowaną na ścianie kościoła, poświęconą postaci księdza Stanisława Hartlieba w 25 rocznicę odejścia Księdza z parafii i przejścia w stan spoczynku. Odsłaniając i poświęcają tablicę wielbiliśmy samego Boga, sprawcę naszych szlachetnych myśli i czynów.