Data Godzina Intencja
01.12 8.00 + Krystynę i Jana Karpyszyn
9.30 DOPIEWIEC: + Krystynę Skrzypiec w 10 r. śm., Stanisława Skrzypca i zm. z rodz.
10.30 + Katarzynę i Andrzeja Cerbów, Leokadię i Piotra Gierszewskcih
12.00 + Leokadię i Wiktora Bubieniów, Stefanię i Jana Siwczaków i zm. z rodz.
18.00 + Irenę Kuberka w r. śm. o raz Włodzimierza Kuberkę
02.12 16.30 + Halinę Skrzypczak
18.00 1) + Czesława Litwina
2) + Stanisławę Świergiel
03.12 8.00 1) + Dariusza Maka
2) + Mieczysława Kaczmarka
04.12 16.30 + Ignacego Żurka
18.00 Msza nowennowa za zmarłych
05.12 18.00 + Jana Gawronka w r. śm.
19.00 DOPIEWIEC: + Franciszka Nowaka w 27 r. śm. i Annę Nowak i zm.z  rodz.
06.12 16.30
18.00 + Aleksandra Ossowskiego
07.12 6.15 + Łukasza Brodziaka
16.00 LISÓWKI: + Jana Karpyszyna
18.00 1) + Mirosławę Woźniak w 2 r. śm., Kazimierę i Henryka Wiśniewskich, zm. z rodz. Wiśniewskich i Oraczów
2) + Marię, Wojciecha, Eugeniusza Kopaszewskich
08.12 8.00 1) + Ludwikę Rzaniak w 20 r. śm. i Stanisława
2) + Marię, Ludwika, Pawła Suterskich, Mariannę, Stanisława, Lecha Ignaszewskich, Annę , Józefa i Jana Pawlików
9.30 DOPIEWIEC: + Henryka, Zdzisława, Tadeusza, Barbarę Majchrzaków i Piotra Adamczaka
10.30 + Andrzeja Skorupskiego w 14 r. śm., zm. z rodz. Skorupskich i Piechockich, Reginę Ratajczak
12.00 + Tadeusza Staszaka w 5 r. śm.
18.00 + Barbarę Bajer
09.12 6.15
16.30
18.00 + Dariusza Maka
19.00 DOPIEWIEC: + Mieczysława Kaczmarka
10.12 6.15 + Aleksandra Ossowskiego
18.00 + Halinę Skrzypczak
19.00 DOPIEWIEC: + Annę Bosacką
11.12 6.15 + Dariusza Maka
16.30 + Ignacego Żurka
18.00 + Franciszkę i Antoniego Durowiczów, Teofilę i Mariana Kwaśnych
19.00 + Mieczysława Kaczmarka
12.12 6.15 1) + Marysię Gruszczyńską
2)
3)
18.00 Msza powitania Matki Bożej
13.12 0.00 1)
2)
6.15 O łaskę zdrowia
8.30
11.00
16.00 1) Za parafian
2) Dziękczynno- błagalna za rodz.Wojciechowskich i Głowienkowskich
14.12 6.15 W int. Agaty
16.00 LISÓWKI: + Aleksandra Ossowskiego
18.00 + Dariusza Maka
15.12 8.00 Za parafian
9.30 DOPIEWIEC: REZ
10.30 REZ
12.00 + Zdzisławę, Zdzisława, Adama Kołodziejczyków, Stanisława Śmiglaka, Mariannę, Stanisławską oraz zm.z  rodz. Kołodziejczyków i Śmiglaków
18.00 W int. Zuzi i Alberta
16.12 16.30
18.00 + Marysię Gruszczyńską, Mariannę, Antoniego Stach, Zenona Sobańskiego
17.12 8.00 1) + Mieczysława Kaczmarka
2) + Halinę Skrzypczak
18.12 16.30
18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Mieczysława Kaczmarka
19.12 18.00 1) + Czesława Wojciechowskiego w 21 r. śm. i zm. z rodz. Wojciechowskich i Podzerków
2) REZ
19.00 DOPIEWIEC: + Mieczysława Kaczmarka
20.12 16.30 Dziękczynienie w 4 ur. Marysi, z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie
18.00 Msza za zmarłych z wymienianek rocznych
21.12 6.15 + Dariusza Maka
16.00 LISÓWKI: + Aleksandra Ossowskiego
18.00 + Jerzego Pietrzaka i zm. z rodz.
22.12 8.00 + Barbarę Andrzejewską w 19 r. śm., i zm. z  rodz.
9.30 DOPIEWIEC: + Ks. Jana Kantego Pytla
10.30 + Stanisława Cerbę w 11 r. śm.
12.00 + Henrykę i Jana Piotrowskich
18.00 + Zdzisławę Wolniaczyk, Władysławę i Stefana Dąbrowskich
23.12 18.00 1) + Bernarda Janaszaka w 4 r. śm., Barbarę Janaszak, Tomasza Janaszaka i zm. z rodz.
2) + Halinę Skrzypczak
24.12 8.00 1) + Marysię Gruszczyńską
2) + Dariusza Maka
25.12 22.00 DOPIEWIEC: 1) Za parafian
2) + Mariannę, Józefa, Jana Zemskich, Annę, Józefa Bosackich, Halinę Owczarczak
0.00 1) Za parafian

2) + Gabrielę, Tadeusza Styperków, zm. z rodz. Styperków i Pasternaków; z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą oraz w intencji Panu Bogu wiadomej

8.00 + Władysławę, Mieczysława i Teresę
9.30 DOPIEWIEC: + Janinę Nowakowską, Zofię i Władysława Wietrzyńskich
9.30 LISÓWKI: + Aleksandra Ossowskiego
10.30 + Walentynę, Szczepana, Leszka Kuraszów, Barbarę Nowicką, zm. z rodz. Polichnowskich, Marlenę i Wiesława Foltynowiczów
12.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodz. Ruskowiaków i Bykowiczów
26.12 8.00 Dziękczynienie w 50 r. ślubu
9.30 DOPIEWIEC: Dziękczynienie w 50 r. ślubu
9.30 LISÓWKI: + Bronisława, Krystynę i Bronisławę i zm. z rodz.
10.30 + Danutę, Jacka, Edmunda Michalakó, Józefa i Stefanię Czarneckich, Mieczysława Kaczmarka
12.00 + Pelagię w 26 r. śm., Zygmunta, Mariannę, Franciszka Madalińskich, zm. zrodz. Przybyszów
18.00 + Mariana Mieszałę
27.12 8.00 1) + Dariusza Maka
2)
28.12 16.00 LISÓWKI: + Dariusza Maka
18.00 1) + Janinę Begier
2) ++ zm. z rodz. Wójcików, Borończyków i Kaczyńskich
29.12 8.00 Dziękczynienie w 82 ur. Sylwestra oraz + Katarzynę Sobańską w 17 r. śm., Michała Świergla w 10 r. sm. i zm.z rodz. Śmiglaków i Sobańskich
9.30 DOPIEWIEC: + Jadwigę w 1 r. śm., Edwarda w 10 r. śm. Dziamskich i zm. z rodz.
10.30 + Anielę i Leona Trybusiów, Stanisława i Teresę Burał
12.00 Msza w int. dzieci urodzonych w grudniu
18.00 + Wandę Gryska w 5 r. śm i zm. z rodz. Grysków i Gielników
30.12 8.00 1) + Zbigniewa Jurdzińskiego w 1 r. śm.
2) REZ
31.12 16.00 LISÓWKI: + Aleksandra Ossowskiego
17.00 1) Za parafian
2) + Tadeusza Michalaka