DataGodzinaIntencja
01.0618.001) + Norbetra Jędrzejczaka w 4 r. śm., zm. z rodz. Gularków i Kudłaszyków
2) + Dariusza Maka
02.068.001) + Pawła, Zofię, Antoniego Kaczmarków, Stanisławę i Kazimierza Strojnych i zm. z rodz.
2) + Daniela Mańczaka
03.0618.001) Msza zbiorowa za zmarłych
2) + Lechosława, Wandę, Stanisłąwa, Ewę Błaszyk i Jana Ślusarza
04.0618.00+ Marię, Wojciecha, Eugeniusza Kopaszewskich
19.00DOPIEWIEC: + Piotra Wrębla w 1 r. śm., Mariusza, Filipa, Roberta Wręblów oraz o powrót do zdrowia dla Marii
05.0618.001) + Dariusza Maka
2) + Jana Bartkowiaka
06.068.00+ Wandę Patalas
16.00LISÓWKI:
18.001) Dziękczynienie w 20 r. ślubu Anny i Sebastiana
2) + Władysławę Chełkowską i zm. z rodz. Pakułów i Chełkowskich
07.068.00+ Bogdana Sarnę w 23 r.śm.
9.30DOPIEWIEC: + Eugeniusza Klause w 21 r. śm.
10.301) Dziękczynienie w 35 r. ślubu Marii i Mariana
2) + Cecylię Raczkowiak w 1 r. śm. i Mariana Raczkowiaka
12.00+ Mariannę, Kazimierza, Bronisława Plenzler, Jana Chudziaka
18.00rez
08.0618.001) W int. Marysi i Pawła w roczn. ślubu
2) O dary Ducha Świętego
09.068.001) + Łukasza Suterskiego
2) + Stanisławę Martynowską w 1 r. śm.
10.0618.001) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Magdalenę Kubera
11.068.00+ Barbarę Kozieł – Graczyk
9.30DOPIEWIEC: + Ryszarda Walkowiaka i Leona Turka
10.301) Za parafian
2) + Teresę Dopierała i ks. Jarosława Grelkę
18.00 Za parafian
12.0618.001) Za parafian
2) + Franciszka Szajka w 1 r. śm.
13.0616.00LISÓWKI: + Małgorzatę Łubińską
18.001) Za parafian
2) + Halinę Mak w 9 r. śm. i zm.z rodz.
14.068.00+ Leszka Szajkowskiego, Wacława Urbanka i zm. z rodz. Szajkowskich i Urbanków
9.30DOPIEWIEC: Za parafian
10.30+ Mariannę i Władysława Kutzmannów i Zbigniewa Bańkowskiego
12.00Dziękczynienie w 40 r. ślubu
18.00+ Władysławę Wielb
15.0618.001) Za parafian
2) ++ rodz. Golaków, Jana, Władysławę, Ryszarda
16.0618.001) Za parafian
2) rez
17.0618.001) Za parafian
2) Dziękczynienie w 20 r. ślubu Bernadety i Rafała
18.0618.001) Za parafian
2) + Mieczysława Kaczmarka, Helenę i Władysława maj, Jadwigę i Stanisława Kaczmarków i zm. z rodz.
19.0618.001) Za parafian
2) Za zmarłych z wymienianek rocznych
20.0616.00LISÓWKI:
18.001) + Jana Bartkowiaka
2) + Dariusza, Czesława Mak, Wawrzyna Styperka
21.068.00rez
9.30DOPIEWIEC: + Janinę Rybicką, Jana i Władysławę Wojnowskich
10.30rez
12.00rez
18.00+ Władysławę i Czesława Kapcińskich oraz zmarłych z rodzin Kapcińskich i Priebe
22.0618.001) Dziękczynienie w dniu urodzin, o zdrowie i opiekę Bożą
2) Dziękczynienie w 30 r. ślubu Anny i Grzegorza
23.068.001) + Stefana Jacoszka
2) + Aleksandrę Paluszak
24.0618.001) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Jana, Łucję, Danutę Szczechowiaków, Marię Wleklak i zm. z rodz.
25.0618.00+ Władysława Matuszewskiego
19.00DOPIEWIEC: Dziękczynienie w 20 r. ślubu Eweliny i Jacka
26.068.00Msza na zakończenie roku szkolnego
+ Czesławę Ratajczak
18.001) + Józefa w 15 r. śm. i Zofię Hausów
2) + Antoniego Dolatę w 2 r. ś.
27.06 8.00+ Franciszkę Socha
16.00LISÓWKI: + Piotra, Zdzisława, Adama i zm. z rodz. Kołodziejczyków, Stanisława Śmiglaka i zm. z rodz. Śmiglaków
18.001) + Stefanię, Józefa Czarneckich, Danutę i Jacka Michalaków
2) + Władysławę i Mariana Andrzejczaków i zm. z rodz. oraz Jana Rędziocha
28.068.00Dziękczynienie w 1 r. ślubu Karoliny i Mateusza
9.30DOPIEWIEC: + Stanisławę, Tomasza, Andrzeja i Jana Kaczor
10.30Dziękczynienie w 6 r. ślubu Małgorzaty i Waldemara
12.00Msza w int. dzieci urodzonych w czerwcu
18.00+ Władysławę Chełkowską i Jerzego Glabusa
29.0618.001) Dziękczynienie w 30 r. ślubu, z prośbą o dary Ducha Świętego
2) + Łukasza Krupę
19.00DOPIEWIEC: + Bogumiłę Nowak
30.068.001) + Michała, Urszulę i Leona Dobrowolskich i zm. z rodz.
2) + Józefa Kubiaka w 100 r. ur.