Data Godzina Intencja
01.06 8.00 + Ewarysta Gruszczyńskiego, Zenona Sobańskiego i Marysię Gruszczyyńską
16.00 LISÓWKI:
18.00 1) + Marię, Wojciecha, Eugeniusza Kopaszewskich
2) + Pawła, Zofię, Antoniego Kaczmarków, Stanisławę i Kazimierza Strojnych i zm. z rodz.
02.06 8.00 + Krystynę i Aleksandra Biernatów
9.30 DOPIEWIEC: + Joannę, Ksawerego i Mieczysława Hetmańskich i zm. z rodz.
10.30 + Walerię łamaszewską i zm. z rodz. Łamaszewskich i Dziamskich
12.00 + Marka Białyńskiego, Mariannę, Kazimierza, Bronisława Plenzler oraz Jana Chudziaka
18.00 + Teresę Pietryga w 15 r. śm. i Władysława Pietrygę w 2 r. śm.
03.06 17.30 1) + Mieczysława Skrzypczaka
2) + Zbigniewa Bartkowiaka
18.00 1) + Lechosława, Wandę, Stanisława, Ewę Błaszyk i Jana Ślusarza
2) + Ilonę Skotarek
04.06 8.00 1) + Stefanię Kliks
2) + Mieczysława Skrzypczaka
05.06 18.00 Msza nowennowa za zmarłych
06.06 18.00 + Władysławę Chełkowską i zm.z  rodz.
19.00 DOPIEWIEC: Dziękczynienie w 18 ur. Mateusza
07.06 18.00 1) + Bogdana Sarnę w 22 r. śm.
2) + Jarosława i Ewę Wargułów i zm. z  rodz.
08.06 16.00 LISÓWKI: Dziękczynienie w 50 ur. Tomasza
18.00 1) Dziękczynienie w 30 r. ślubu Renaty i Pawła
2) + Norberta Jędrzejczaka w 3 r. śm. i zm.z  rodz.
09.06 8.00 O błogosławieństwo dla pracujących na roli
9.30 DOPIEWIEC: + Felicję, Mariana Otworowskich i Janusza Lizakowskiego
10.30 Dziękczynienie w 18 ur. Zuzanny
12.00 + Jana Markiewicza w 5 r. śm. oraz Andrzeja, Annę i Mariana Wieczorkiewiczów
18.00 + Halinę w 30 r. śm. i Stanisława Łosińskich
10.06 17.30 1) + Stefanię Kliks
2) + Zbigniewa Króliczaka
 18.00 1) Dziękczynienie w urodziny Julii, Piotra i Bartłomieja
2) + Zbigniewa Jurdzińskiego
11.06 8.00 1) + Zbigniewa Bartkowiaka
2)  Mieczysława Skrzypczaka
12.06 18.00 1) + Henrykę Staszak
2) + Franciszka Różańskiego
13.06 18.00 1) + Halinę Mak w 8 r. śm.
2) + Walentynę, Szczepana, Leszka Kuraszów, Marlenę i Wiesława Foltynowiczów, Barbarę Nowicką i zm. z rodz. Polichnowskich
19.00 DOPIEWIEC: 1) + Stanisława Skrzypca
2) REZ.
14.06 18.00 1) Msza za zmarłych z wymienianek rocznych
2) O bł Boże dla Zosi i Oli
20.30 Msza dla uczestników rekolekcji dla narzeczonych
15.06 8.00 Msza dla uczestników rekolekcji dla narzeczonych
16.00 LISÓWKI: + Zbigniewa Bartkowiaka
18.00 1) + Ryszarda Golaka w 2 r. śm.
2) Rez.
16.06 8.00 + Leszka Szajkowskiego i Wacława Urbanka, zm. z rodz. Szajkowskich i Urbanków
9.30 DOPIEWIEC: + Eugeniusza Klause w 20 r. śm.
10.30 REZ.
12.00 Dziękczynienie w 70 ur. Genowefy, z prośbą o potrzebne łaski
18.00 + + Helenę Jana Andrzejczaków, Antoninę i Stanisławę Krzyżyńskie i zm. z rodz.
17.06 18.00 1) Dziękczynienie za łaskę zdrowia Wojciecha
2) + Mieczysława Skrzypczaka
3) REZ.
18.06 8.00 1) + Franciszka Różańskiego
2) + Zbigniewa Bartkowiaka
3) + Zbigniewa Króliczaka
19.06 18.00 1) Msza nowennowa za zmarłych
2) + Tomasza Janaszaka
3) + Hieronima i Bolesławę Lesznerów, Stanisława i Reginę Michalowskich, Zygmunta i Halinę Adaszewskich
20.06 8.00 + Witolda Borkowskiego
8.00 DOPIEWIEC: + Leona Turka i Ryszarda Walkowiaka
10.00 1) Za parafian
2) + Franciszka Różańskiego
3) + Piotra Musielaka
21.06 18.00 1) Za parafian
2) + Mariannę, Władysława Kutzmannów, Zbigniewa Bańkowskiego
3) + Mieczysława Skrzypczaka
22.06 12.00 Dziękczynienie w 10 r. ślubu
15.00 Msza ślubna
16.00 LISÓWKI:
18.00 1) Za parafian
2) + Wawrzyna Styperka i Czesława Maka
23.06 8.00 Dziękczynienie w 30 ur. Moniki
9.30 DOPIEWIEC: 1) Za parafian
2) + Franciszka Różańskiego
3) + Piotra Wrębla
10.30 + Andrzeja, Pelagię, Sylwestra Skorupskich, Janinę i Teofila Piechockich, Reginę Ratajczak
12.00 + Danutę i Jacka Michalaków
18.00 Dziękczynienie w 10 r. ślubu
24.06 18.00 1) Za parafian
2) + Tadeusza Szewczaka
3) + Łucję, Danutę, Jana Szczechowiaków oraz Marię Reiman
25.06 18.00 1) Za parafian
2) + Antoniego Dolatę w 1 r. śm.
3) + Zbigniewa Króliczaka
26.06 18.00 1) Za parafian
2) + Józefa Hausę w 14 r. śm. i Zofię Hausa
3) + Irenę Przymusiak
27.06 18.00 1) Za parafian
2) + Władysławę Chełkowską i Jerzego Glabusa
3) + Helenę Budzińską
28.06 15.00 Msza ślubna
18.00 1) Za parafian
2) + Helenę, Władysława, Elżbietę Maj i zm. z rodz., Helenę i Teodora Wengerskich, Jadwigę i Stanisława Kaczmarków
29.06 16.00 LISÓWKI: + Piotra, Zdzisława Kołodziejczyków, Stanisława Śmiglaka, Stanisława i Władysławę Antysiaków i zm. z obu rodzin
18.00 1) Dziękczynienie w 5 r. ślubu Małgorzaty i Waldemara
2) + Władysławę, Mariana, Henryka Andrzejczaków i zm. z  rodz.
30.06 8.00 + Halinę Borysiak w 80 r. ur. i zm. z  rodz. Durowiczów i Borysiaków
9.30 DOPIEWIEC: + Janinę Rybicką, Jana i Władysławę Wojnowskich
10.30 + Stefanię, Józefa, Danutę i Jacka Czarneckich
12.00  Msza św. w int. dzieci ur. w czerwcu
18.00 + Władysława Matuszewskiego